Nasze inicjatywy
 
Angażujemy się w wiele niekomercyjnych, ogólnodostępnych inicjatyw, a naszą ideą jest popularyzowanie różnych sposobów wykorzystania GIS-u oraz pokazanie, że  może być on narzędziem wykorzystywanym również w codziennym życiu.
 
Naszą ideą jest popularyzowanie różnych sposobów wykorzystania GIS-u oraz pokazanie, że  może być on narzędziem wykorzystywanym również w codziennym życiu.

  • Uruchomiliśmy otwarty, globalny projekt upowszechniania informacji przestrzennej – „Community Maps Program” (CMP), którego celem jest udostępnienie społeczności użytkowników GIS bezpłatnej, wieloskalowej, rastrowej mapy świata opracowanej z wykorzystaniem możliwie najlepszych dostępnych danych. Powstaje ona na bazie zasobów GISudostępnianych przez poszczególne państwa, miasta, powiaty, a także uczelnie, organizacje i firmy prywatne.
  • Już od kilkunastu lat wspieramy szkoły, uczelnie i inne instytucje organizujące GIS Day. Ideą pomysłodawców Dnia GIS-u było stworzenie corocznego wydarzenia, które daje możliwość zapoznania się z narzędziami GIS poprzez ciekawe prezentacje, gdy, zabawy i konkursy.
  • Na życzenie użytkowników udostępniamy również aplikację do gry terenowej – GIS&GO.
  • Wspieramy różne interesujące inicjatywy i przedsięwzięcia. Jednym z przykładów jest patronowanie wyprawie na szczyt Tramen-tepui w Wenezueli, stworzenie strony internetowej - Z GIS-em na szczyt! wraz z  interaktywną mapą pokazującą na bieżąco przebieg wędrówki.


Nowe publikacje Esri Press

Nasze inicjatywy

Kontakt