GIS Day
 
GIS Day powstał z inicjatywy National Geographic Society oraz firmy Esri i organizowany  jest na świecie od końca lat ’80 ubiegłego wieku.Logo GIS Day-a W naszym kraju już od kilkunastu lat Esri Polska wspiera szkoły, uczelnie i różne instytucje organizujące
Dzień GIS-u. 

Ideą, która przyświecała pomysłodawcom Dnia GIS-u jest popularyzacja nowego podejścia do przestrzeni, w której żyjemy, poprzez GIS. Organizowane tego dnia imprezy, seminaria, warsztaty i pokazy mają na celu zapoznanie osób w różnym wieku oraz z różnych branż z możliwościami wykorzystania systemów informacji geograficznej.  Pokazywana jest funkcjonalność oprogramowania GIS, a także prezentowane są interesujące osiągnięcia w tej dziedzinie. Organizowane imprezy mają formę otwartą – każdy może w nich bezpłatnie uczestniczyć, zarówno w charakterze słuchacza  i widza, jak i prezentera. Ideą pomysłodawców było stworzenie wydarzenia, które daje możliwość zapoznania się z narzędziami GIS poprzez: ciekawe prezentacje, gdy, zabawy i konkursy.

 
 
Zapraszamy na www.gisday.com!

GIS Day 2015

Kontakt

Kontakt

Koordynator GIS Day (Polska)
T: +48 22 749 87 44
E: