Aplikacja mapowa GIS&GO
 
Interaktywna aplikacja mapowa GIS&GO powstała z inicjatywy stworzenia z wykorzystaniem GIS-u mapy atrakcyjnych turystycznie miejsc na terenie całej Polski. GIS&GO łączy elementy geocachingu oraz pracę z mapą - celem projektu jest wykorzystanie aplikacji podczas gry terenowej, której podsumowaniem jest wskazanie przez uczestników miejsc o walorach turystycznych i historycznych.

Po zalogowaniu (poprzedzonym rejestracją) aplikacja dostępna jest dla każdego użytkownika. Można przeglądać mapę, a także korzystać z funkcji rysowania, mierzenia odległości lub powierzchni obszarów oraz zmieniać mapy podkładowe (mapa dróg, ortofotomapa, mapa topograficzna). Z tego poziomu nie można jednak edytować mapy. Edycja możliwa jest dopiero po wpisaniu unikalnego kodu. Wówczas użytkownik może dodawać na mapie punkty: wybiera jeden z siedmiu symboli (historia i tradycja harcerstwa, obiekt przyrodniczy, obiekt sakralny, zabytek, obiekt rekreacyjny, szkoła, wyjątkowe miejsce), wpisuje nazwę, zamieszcza krótki opis oraz załącza zdjęcie.

Gra GIS&GO przeprowadzana jest przy współpracy Esri Polska z uczelniami wyższymi, kołami naukowymi, szkołami, fundacjami, stowarzyszeniami oraz organizacjami harcerskimi. Uczestnicy rozwiązują zagadki przygotowane przez organizatora, a następnie podążając wyznaczonymi trasami zdobywają na punktach pośrednich kolejne wskazówki. Ważne, aby trasa prowadziła przez miejsca atrakcyjne turystycznie. Ostatecznym etapem gry jest odnalezienie niebieskiej skrzynki Esri z unikalnym kodem umożliwiającym dodanie ciekawych punktów w aplikacji mapowej GIS&GO.

Nowe publikacje Esri Press

GIS & go

Kontakt