Plany subskrypcyjne
 
Plany subskrypcyjne uwzględniają elastyczne opcje cenowe i licencyjne dla każdej instytucji. Każda subskrypcja jest przeznaczona dla określonej liczby użytkowników i zawiera określoną liczbę punktów kredytowych. Subskrypcję należy odnawiać każdego roku. Pomoc techniczna jest włączona do subskrypcji. 

W celu uzyskania informacji na temat cen, skontaktuj się z nami.

Dodawanie użytkowników i punktów usług:
  • możliwe jest zwiększenie liczby użytkowników w planie subskrypcyjnym w dowolnym czasie, można dodawać pakiety, składające się z 5 użytkowników; 
  • dodatkowe punkty kredytowe mogą być dodane w każdym momencie do planu subskrypcyjnego w blokach po 1000.

Wykupione punkty są ważne przez dwa lata odo aktywacji subskrypcji.

Dodatkowe informacje:
  • plany należy odnawiać raz w roku;
  • wsparcie techniczne jest uwzględnione w subskrypcji; 
  • punkty kredytowe są używane, podczas korzystania z usług w chmurze Esri, na przykład geokodowania, hostowanych usług obiektów lub mapowych, czy też transferu danych na zewnątrz ArcGIS Online; 
  • plany specjalne są zarezerwowane dla organizacji non-profit, pozarządowych i uczelni wyższych;
  • umowa o standard usługi ArcGIS Online.
Wróć do ArcGIS Online