Aktualności

02/03/2020

Nowy system wsparcia technicznego dla produktów standardowych Esri

Z dniem 2 marca funkcjonalność systemu support.esri.pl została ograniczona do możliwości wglądu w archiwalne zgłoszenia. Od tego dnia wszelkie problemy techniczne wynikłe w czasie użytkowania standardowych narzędzi Esri (ArcGIS Desktop, ArcGIS PRO, ArcGIS Enterprise itp) należy zgłaszać za pośrednictwem systemu https://my.esri.com. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta w tym systemie postępuj zgodnie z instrukcją Tworzenie konta globalnego w serwisie my.esri.com. Jeśli masz już konto w my.esri.com przeczytaj jak złożyć wniosek o przyznanie dostępu i nadanie odpowiednich uprawnień.

Jeśli Twoje konto w systemie https://my.esri.com jest już poprawnie połączone z organizacją oraz posiadasz uprawnienia do zgłaszania problemów technicznych, postępuj zgodnie z instrukcją opisaną w Procedurze zgłaszania problemów za pośrednictwem my.esri.com.