Desktop GIS

Rejestracja oprogramowania – poprzez e-mail (zalecana)

(dotyczy: ArcView Demo, ArcView SU, ArcEditor SU, ArcSDE, ArcIMS)
(komputer z oprogramowaniem ESRI nie musi być połączony z siecią Internet)

W przypadku braku bezpośredniego połączenia komputera z siecią Internet istnieje możliwość zarejestrowania produktów poprzez WWW z innego komputera, który takie łącze posiada.

W takiej sytuacji plik autoryzacyjny od ESRI przesłany zostanie na wskazany przez użytkownika adres e-mail.

 

Kolejne kroki rejestracji:

1. Na stronie http://service.esri.com wybierz opcję „Product Registration”.

 

2. Z rozwijalnego menu wybierz produkt i jego wersję, które mają zostać zarejestrowane i kliknij „Next”.

 

3. Wypełnij formularz rejestracyjny (pola (R) są obowiązkowe) i kliknij „Next”.

Wpisywany w formularzu adres e-mail jest adresem, na który automatycznie zostanie przesłany plik autoryzacyjny.

 

4. Podaj numer rejestracyjny, numer klucza sprzętowego (LPT, USB), i wybierz system operacyjny.

Dla wersji kluczowych ArcView i ArcEditor wpisz numer rejestracyjny (pochodzący z dokumentu

„ESRI License Confirmation*”) i numer klucza sprzętowego (patrz nadruk na kluczu – druga linia, wpis podobny do 43xxxxxx) i kliknij „Next”.

* Użytkownicy rejestrujący Upgrade z wcześniejszej wersji, lub nie posiadający numeru rejestracyjnego do odpowiedniej wersji oprogramowania proszeni są o wcześniejszy kontakt z ESRI Polska w celu udostępnienia nowego „Registration Number”.

 

5. Jeśli posiadasz wykupione rozszerzenia wpisz w formularzu ich numery rejestracyjne,

jeśli nie to przejdź dalej klikając „Next”.

 

6. Przez 30 dni możesz wypróbować funkcjonalność każdego z rozszerzeń,

zaznaczając wybrane. Możesz wypróbować je później (np. za miesiąc) dokonując ponownej rejestracji.

Po dokonaniu wyboru kliknij „Next”.

 

7. W podsumowaniu zobaczysz wpisane przez siebie dane. Jeśli są błędne popraw je klikając „Back”,

jeśli są poprawne zatwierdź formularz klikając „Submit”.

Po wysłaniu formularza do serwera, na podany adres e-mail wysyłany zostanie plik autoryzacyjny.

 

8. Przez cały czas użytkownik jest powiadamiany o przebiegu procesu rejestracji i jego rezultacie.

Po kilku minutach do twojej skrzynki e-mail dotrze list zatytułowany „ESRI authorization file …”.

Otrzymany od ESRI załącznik listu zapisz na dyskietkę (inny nośnik) lub poprzez sieć lokalną

przenieś na docelowy komputer.

 

9. By dokończyć procedurę rejestracji oprogramowania dla pakietu ArcGIS Desktop z Menu Start > Wszystkie Programy > ArcGIS uruchom Desktop Administrator, wybierz „Rejestruj teraz”.

 

10. W oknie kreatora wybierz opcję „I have received an authorization file…”, jak na rysunku i kliknij Next.

 

11. Wskaż poprzez „Browse” otrzymany od ESRI plik na dysku (dyskietce, innym nośniku) i kliknij Next.

 

12. Zostaniesz powiadomiony o przebiegu i rezultacie procesu aktywacji .

Kliknięcie „Finish” spowoduje zakończenie procesu rejestracji.

Pozostaje jeszcze zamknięcie okna „Desktop Administrator” przez „OK” i używanie oprogramowania.