Zmiana licencji ArcGIS Pro z licencji nazwanego użytkownika na jednostanowiskową lub sieciową

Aby uruchomić ArcGIS Pro z licencją jednostanowiskową lub sieciową, licencja nazwanego użytkownika musi najpierw zostać przekonwertowana do danego typu licencji.