ArcGIS for Student Use

Licencja ArcGIS for Student Use została stworzona z myślą o studentach i doktorantach, którzy potrzebują oprogramowania Esri w celu rozwijania umiejętności w zakresie obsługi aplikacji GIS oraz w celu realizacji prac dyplomowych.  

Opis

W związku z pandemią koronawirusa COVID-19, Esri oferuje Studentom darmową licencję na wybrane produkty pakietu ArcGIS. W tym celu należy do 30 czerwca 2020 r. dokonać rejestracji na stronie Learn ArcGIS. Bezpłatny dostęp aktywny jest do dnia 31 sierpnia 2020 roku.

Licencja 12-miesięczna została chwilowo wstrzymana.

Licencjonowanie
Licencja jest ważna 12 miesięcy, a po tym czasie wygasa. Warunkiem nabycia oprogramowania jest zaakceptowanie warunków umowy licencyjnej. Nabywca musi być pełnoletni. Dozwolony zakres korzystania jest ograniczony do celów osobistych i niekomercyjnych. Liczba możliwych do nabycia licencji danej wersji w okresie 12 miesięcy jest ograniczona do 1 szt. Cena licencji wynosi 50 zł brutto.

Licencja jest przeznaczona dla studentów i doktorantów wydziałów, w których nie obowiązuje licencja edukacyjna Site, którzy realizują swoje prace dyplomowe i nie są zatrudnieni w projekcie finansowanym ze środków zewnętrznych. W przypadku projektów finansowanych ze środków zewnętrznych należy zakupić licencję do celów naukowo-badawczych.

Zamówienie należy kierować na adres: sprzedaz@esri.pl. Warunkiem obsłużenia zamówienia jest wysłanie wiadomości z adresu studenta z domeną uczelni. Jeżeli student nie posiada dostępu do poczty uczelnianej zamówienie może zostać wystosowane przez promotora/opiekuna studiów.

Licencja obejmuje:

ArcGIS Desktop Advanced – ArcGIS Pro i ArcMap z rozszerzeniami – wersja pojedyncza, aktualizacje oprogramowania, subskrypcję ArcGIS Online(1 Nazwany Użytkownik, 100 kredytów), wybrane aplikacje premium (m.in. Collector for ArcGIS, Survey 123, ArcGIS Maps for Office), dostęp do danych Living Atlas of the World, dostęp do kursów na platformie Esri Training https://www.esri.com/training/

Więcej szczegółów na stronie: https://www.esri.com/software/arcgis/arcgis-for-student-use

Wsparcie
W ramach licencji świadczone jest wsparcie obejmujące wyłącznie:

1. Pomoc techniczną dotyczącą instalacji oprogramowania ArcGIS Desktop, obejmującą: instalację i konfigurację oprogramowania; weryfikację pomyślnego zarejestrowania oprogramowania; wsparcie w instalacji oprogramowania w środowisku wirtualnym.
2. pomoc świadczona jest za pośrednictwem support.esri.pl oraz zasoby dostępne na stronie http://desktop.arcgis.com/en/

Zamów licencję
Przyznanie dostępu do oprogramowania odbywa się, do trzech dni roboczych po dokonaniu wpłaty na konto, poprzez udostępnienie numeru rejestracyjnego oraz plików instalacyjnych do pobrania z portalu obsługi klienta My Esri.

Zamówienie licencji

Jeżeli masz pytania lub jesteś zainteresowany zakupem licencji ArcGIS for Student Use, prosimy o kontakt drogą elektroniczną lub o telefon.

Skontaktuj się
z nami:

tel. (22) 749 87 35
fax (22) 749 87 01

e-mail: sprzedaz@esri.pl

Przejdź do strony kontaktu