ArcReader
 
ArcReader to bezpłatny produkt, pozwalający na przeglądanie i drukowanie map, stworzonych w aplikacji ArcPublisher i zapisanych w formacie PMF. Produkt jest dedykowany do obsługi map stworzonych z różnych rodzajów danych, będących kombinacją danych przechowywanych lokalnie, w sieci lokalnej oraz w Internecie.

Funkcje oprogramowania ArcReader:
 • powiększanie / pomniejszanie;
 • przesuwanie widoku, widok całości, widok następny / poprzedni;
 • identyfikacja (przełączanie pomiędzy widokiem danych i widokiem kompozycji);
 • obsługa zakładek (zapisanych widoków); 
 • wyszukiwanie;
 • drukowanie kompozycji mapy, otwieranie / zamykanie pliku mapy;
 • wyświetlanie wykazu ostatnio otwieranych dokumentów;
 • pomiar odległości i powierzchni; 
 • tworzenie hiperłączy;
 • powiększanie fragmentów kompozycji - okno „Lupa” 
Funkcjonalność ArcReader dla danej kompozycji może być kontrolowana w ArcPublisher przy publikacji pliku PMF. Kontroli (włączeniu / wyłączeniu) podlegają następujące funkcje:
 • wyszukiwanie obiektów;
 • identyfikacja;
 • pomiar odległości i powierzchni;
 • korzystanie z hiperłączy;
 • drukowanie;
 • włączanie / wyłączanie poszczególnych warstw w „Tabeli Zawartości”;
 • wyświetlanie „Tabeli Zawartości”.
Opcjonalnie do każdego pliku PMF można dodać opis i zabezpieczenie hasłem. Informację o tym można uzyskać w ArcReader, w oknie „Właściwości” dokumentu.

Pobierz ArcReader

 

Platforma ArcGIS

  platforma

ArcGIS Pro

  pro