ArcGIS for AutoCAD
 
ArcGIS for AutoCAD to bezpłatna aplikacja typu “plug-in” do pobrania do programu AutoCAD, która zapewnia interoperacyjność pomiędzy środowiskiem CAD – AutoCAD, a środowiskiem GIS - ArcGIS. 

Wykorzystując ten dodatek w pracy z programem AutoCAD, zyskujemy łatwy dostęp do: profesjonalnych map GIS, serwisów mapowych, serwisów rastrowych i serwisów obiektowych oferowanych przez ArcGIS for Server.
Dodatkowo ArcGIS for AutoCAD pozwala edytować dane ArcGIS zgromadzone lokalnie wraz
z rysunkami AutoCAD lub w geobazie ArcGIS, poprzez serwis obiektowy ArcGIS for Server.

ArcGIS for AutoCAD umożliwia:
  • płynne współdzielenie danych pomiędzy środowiskami GIS i CAD;
  • przegląd zaawansowanych graficznie, interaktywnych map GIS w programie AutoCAD;
  • ujęcie wyników analiz GIS w projektach AutoCAD;
  • dodawanie zobrazowań do projektów AutoCAD;
  • tworzenie, manipulowanie i definiowanie sposobu gromadzenia geometrii i atrybutów danych CAD, na podobnej zasadzie co dane GIS, tak by można było ich użyć zarówno w ArcGIS for Desktop, jak i w programie AutoCAD.

Szczegółydotyczące aplikacji oraz jej wersja do pobrania znajdują się na stronie Esri.

Pobierz ArcGIS for AutoCAD

Platforma ArcGIS

  platforma

ArcGIS Pro

  pro