ArcGIS Explorer Online
 
Dzięki ArcGIS Explorer Online (AEO) można łatwo eksplorować, wizualizować i wymieniać informacje GIS. Korzystając z tej aplikacji użytkownicy mają bezpośredni dostęp do map bazowych i pozostałych zasobów danych. Można nawet utworzyć interaktywny pokaz slajdów. ArcGIS Explorer Online to bezpłatna aplikacja, która działa w przeglądarce internetowej. Aplikacja została utworzona w środowisku Microsoft Silverlight.

ArcGIS Explorer Online umozliwia m.in.:
  • dodawanie obiektów do map poprzez przeciąganie i upuszczanie (drag and drop);
  • łatwą wymianę informacji poprzez okienka typu “pop-up” i notatki. Można, np. zrobić notatki w klasie obiektów, które będą widoczne dla użytkowników ArcGIS.com map viewer i ArcGIS Explorer Desktop;
  • udostępnianie mapy bezpośrednio poprzez adres URL prezentacji, co znacznie ułatwia wykorzystanie takiej prezentacji użytkownikom, którzy nigdy wcześniej nie pracowali z tą aplikacją - zobacz przykład;
  • obsługę map sieciowych dostępnych okresowo.
Otwórz ArcGIS Explorer Online

Platforma ArcGIS

  platforma

ArcGIS Pro

  pro