ArcGIS Online Basemaps
 
ArcGIS Online Basemaps to zbiór oferowany jako serwisy mapowe, których mapy bazowe i warstwy odniesienia są dla każdego bezpłatnie dostępne w sieci i obejmują m.in.: 
  • ortofotomapę świata;
  • mapę ulic całego świata;
  • mapę topograficzną świata;
  • mapę podkładową mórz i oceanów;
  • mapę nazw geograficznych.
Serwisy mapowe ArcGIS Online dostępne są bezpłatnie i mogą być wykorzystywane do tworzenia map w sieci w ramach ArcGIS Online. Mapy te mogą być następnie szeroko udostępniane i osadzane na blogach i stronach internetowych lub w aplikacjach dedykowanych urządzeniom mobilnym (ArcGIS for Smartphone and Tablets). Serwisy są również bezpośrednio dostępne z poziomu ArcGIS for Desktop i ArcGIS for Server. Programiści mając do nich dostęp z poziomu API sieciowych (ArcGIS Web Mapping APIs), mogą budować własne aplikacje sieciowe lub tworząc swoje własne aplikacje przy użyciu innych narzędzia i API sieciowych, pobierać bezpośredni dostęp do serwisów mapowych, poprzez protokoły REST i SOAP.

Serwisy mapowe – mapy bazowe ArcGIS Online to: Imagery, Street, Topography i Bing Maps.

Kontakt

Platforma ArcGIS

  platforma