ArcGIS for Desktop
 
schematyczne zobrazowanie stopnia zaawansowania ArcGIS for Desktop Basic, ArcGIS for Desktop Standard i ArcGIS for Desktop AdvancedAplikacje służące do tworzenia, edytowania, analizowania, symbolizowania, wizualizowania i publikowania informacji geograficznej z poziomu urządzeń stacjonarnych i takich aplikacji jak, ArcMap i ArcScene.
 
Rozwiązania desktopowe GIS to platforma do tworzenia, edytowania i analizowania informacji geograficznej. Umożliwiają one przegląd danych w postaci map oraz analizowanie danych pod kątem ich rozmieszczenia przestrzennego, relacji i tendencji, czyli różnych aspektów, których nie można odczytać wprost na podstawie tabelarycznego zapisu danych. Jest to szczególnie przydatne podczas podejmowania decyzji. ArcGIS for Desktop zawiera gotowe do wykorzystania narzędzia, które pozwalają budować modele, skrypty i kompletne procesy pracy, co pomaga lepiej odpowiadać na pytania, testować prognozy i sprawdzać relacje przestrzenne między danymi.

Platforma ArcGIS

  platforma

ArcGIS Pro

  pro