ArcGIS for Desktop Advanced
 
ArcGIS for Desktop Advanced (ArcInfo) to najbardziej zaawansowane funkcjonalnie stadium, rodziny oprogramowania ArcGIS. ArcGIS for Desktop Advanced obejmuje pełną funkcjonalność ArcGIS for Desktop Basic (ArcView) i ArcGIS for Desktop Standard (ArcEditor), uzupełnioną o możliwości zaawansowanego geoprzetwarzania oraz możliwości konwersji danych, które de facto czynią ArcGIS for Desktop Advanced standardem GIS. ArcGIS for Desktop Advanced jest kompletnym systemem tworzenia, gromadzenia, aktualizowania, analizowania, tworzenia zapytań oraz wizualizacji i publikacji danych GIS. W wersji 10.0 oraz wcześniejszych ArcInfo oferowane było w dwóch, równolegle dostępnych, postaciach: ArcInfo Desktop i ArcInfo Workstation. Wersja  10.0 to ostatnia edycja oprogramowania, w której dostępne było ArcInfo Workstation. W wersji 10.1 oferowane jest tylko ArcGIS for Desktop Advanced istnieje natomiast możliwość równoległego zainstalowania i wykorzystywania ArcInfo Workstation 10.0.

ArcInfo Desktop (obecnie ArcGIS for Desktop Advanced) zawiera całą funkcjonalność ArcEditor (obecnie ArcGIS for Desktop Standard), rozszerzoną o kompletny zestaw narzędzi do zarządzania, analizowania i konwersji danych oraz zaawansowanych prac kartograficznych, dostępne jest w aplikacji ArcToolbox. Wykorzystując te narzędzia, można wykonywać konwersje danych, generalizacje danych, agregacje danych, operacje nakładania i buforowania, obliczenia statystyczne oraz w pełni zarządzać zaawansowaną symbolizacją kartograficzną i wiele innych operacji. Każde z tych narzędzi posiada własny interfejs z odpowiednim kreatorem. ArcInfo Desktop pracuje na platformach: Windows XP, Windows 2003 Server , Windows 2008 Server Windows Vista i Windows 7.

ArcInfo Workstation (dostępne tylko do wersji 10.0) oferuje możliwości geoprzetwarzania za pośrednictwem klasycznych interfejsów użytkownika (ARC, ARCEDIT, ARCPLOT, ARC Macro Language [AML] i innych). ArcInfo Workstation pracuje na platformach: Windows XP, Windows 2003 Server, Windows 2008 Server Windows Vista i Windows 7 oraz wielu platformach UNIX.

Platforma ArcGIS

  platforma

ArcGIS Pro

  pro