ArcGIS for Desktop Basic
 
ArcGIS for Desktop Basic (ArcView) jest programem umożliwiającym wizualizację i zarządzanie danymi geograficznymi oraz przeprowadzanie zaawansowanych analiz przestrzennych. Jako część oferty firmy Esri w zakresie oprogramowania klasy Desktop GIS, ArcGIS for Desktop Basic oparty jest o te same komponenty źródłowe i posiada ten sam interfejs oraz środowisko programistyczne, co ArcGIS for Desktop Standard (ArcEditor) i ArcGIS for Desktop Advanced (ArcInfo). Każdy z produktów oferuje dodatkową funkcjonalność GIS, która jest dostępna wraz z migracją z poziomu ArcGIS for Desktop Basic do poziomu ArcGIS for Desktop Standard lub ArcGIS for Desktop Advanced. Z uwzględnieniem możliwości dostosowania funkcjonalności oprogramowania do potrzeb użytkownika. Oprogramowanie ArcGIS for Desktop Basic może być także rozbudowywane poprzez dodanie funkcjonalności opcjonalnych rozszerzeń. ArcGIS for Desktop Basic umożliwia:

1. Wizualizację i zarządzanie danymi:
 • bezpośrednie czytanie wielu formatów danych łącznie z danymi wektorowymi i rastrowymi;
 • łączenie danych adresowych z lokalizacją geograficzną i wyświetlanie ich w określonym układzie współrzędnych;
 • tworzenie, edycję, przeglądanie i przeszukiwanie metadanych;
 • łączenie i tworzenie zarówno danych tabelarycznych jak i geograficznych.

2. Tworzenie map:
 • interakcję z mapą - bogaty zbiór narzędzi interakcji z mapą zawarty w ArcGIS for Desktop Basic pozwala na łatwe nawigowanie i tworzenie zapytań do mapy, jak również pozyskiwanie dodatkowych informacji, takich, jak hiperłącza, które integrują mapę z informacjami zewnętrznymi;
 • drukowanie map - ArcGIS for Desktop Basic zawiera narzędzia do obsługi wysokiej jakości wydruków map, obejmujące zintegrowane sterowniki rasteryzacji mapy podczas wydruku;
 • symbolizację i etykietowanie map - ArcGIS for Desktop Basic ułatwia użytkownikom wykorzystanie i komponowanie tysięcy symboli oraz oferuje zaawansowane środowisko etykietowania, obejmujące automatyczne etykietowanie w locie oparte o wartości z tabeli atrybutów.

3. Zaawansowane analizy przestrzenne:
 • wykorzystanie rozległego zestawu narzędzi do analiz w pełnej strukturze, co ułatwia tworzenie, użytkowanie i wymianę modeli geoprzetwarzania;
 • tworzenie modeli analiz przy użyciu mechanizmu „przeciągnij i upuść”; 
 • tworzenie skryptów analiz danych; 
 • wyszukiwanie danych na podstawie zapytań o atrybuty lub lokalizację; 
 • tworzenie buforów (łączenie wielu zbiorów danych w jeden, bazując na wartościach atrybutów);
 • tworzenie raportów przy użyciu standardowych narzędzi.

Platforma ArcGIS

  platforma

ArcGIS Pro

  pro