Rozszerzenia ArcGIS for Desktop
 
Esri oferuje wiele opcjonalnych rozszerzeń znacznie poszerzających możliwości ArcGIS. Wszystkie rozszerzenia dostępne są dla ArcGIS for Desktop, wiele z nich oferowanych jest dla platformy serwerowej Esri (ArcGIS for Server), a także środowiska developerskiego (ArcGIS Engine). Wspólna architektura umożliwia elastyczne wykorzystywanie tych samych rozszerzeń ArcGIS w pełnej gamie produktów Esri.
AnalitykaFunkcjonalność
ArcGIS Spatial Analyst Analizy i przetwarzanie danych rastrowych
ArcGIS 3D Analyst Trójwymiarowe wizualizacje, analizy oraz modelowanie powierzchni terenu
ArcGIS Geostatistical Analyst Zaawansowane narzędzia interpolacji i analizy statystycznej danych
ArcGIS Network Analyst Zaawansowane analizy tras, wyszukiwanie najbliższych lokalizacji, analizy obszarów działania
ArcGIS Schematics Graficzne prezentacje i analizy schematów sieci infrastrukrury
ArcGIS Tracking Analyst Wizualizacje i analizy trendów zmian danych w czasie i przestrzeni
EfektywnośćFunkcjonalność
ArcGIS Publisher Łatwe udostępnianie map szerokiemu gronu odbiorców>
ArcGIS Data Interoperability Bezpośredni odczyt, konwersja i zapis danych w różnych formatach
ArcGIS Data Reviewer Zaawansowane zarządzanie procesami kontroli jakości danych
ArcGIS Workflow Manager Optymalne zarządzanie zasobami i narzędziami GIS
Maplex for ArcGIS** Zaawansowane pozycjonowanie etykiet na mapach
ArcScan for ArcGIS** Wydajna i szybka konwersja danych rastrowych na dane wektorowe
SpecjalizacjaFunkcjonalność
ArcGIS Defense Solutions
(ArcGIS Military Analyst, Grid Manager, MOLE)
Analizy i tworzenie map wspomagających działania obronne i rozpoznawcze
Esri Defense Mapping Tworzenie i zarządzanie bazami danych topograficznych i produktami kartograficznymi w pełni zgodnymi ze specyfikacjami wojskowymi 
ArcGIS for Aviation Tworzenie map lotniczych oraz zarządzanie informacjami lotniczymi i infarstrukturą portów lotniczych. 
ArcGIS for Maritime Tworzenie danych oraz map morskich i batymetrycznych oraz zarządzanie nimi
Esri Production Mapping Zoptymalizowana i ustandaryzowana produkcja baz danych GIS i kartograficzna
Esri Roads and Highways Zarządzanie sieciami transportowymi oraz ich wizualizowanie i analizowanie
Bezpłatne*Funkcjonalność
ArcGIS Editor for OpenStreetMap Dodawanie, edycja i usuwanie danych w projekcie OpenStreetMap w środowisku edycyjny ArcGIS 10
ArcSketch Szybkie tworzenie obiektów w ArcGIS przy pomocy łatwych w użyciu narzędzi szkicowania
Esri S-57 Viewer Wizualizacja danych S-57 zgodnie ze standardem S-52 i specyfikacjami prezentacji danych morskich

* Powyższe nieodpłatne dodatki oferują specjalne narzędzia realizujące określone zadania GIS. Można je bezpośrednio pobrać, zainstalować w oprogramowaniu desktopowym.
** Rozszerzenia bezpłatne od wersji 10.1.

Autoryzacje

Platforma ArcGIS

  platforma

ArcGIS Pro

  pro