ArcGIS for Desktop Standard
 
ArcGIS for Desktop Standard (ArcEditor) zawiera pełną funkcjonalność ArcGIS for Desktop Basic (ArcView) uzupełnioną o możliwość edycji wszystkich formatów danych Esri w tym warstw informacyjnych i wielodostępnych geobaz.

Dodatkowa funkcjonalność pakietu obejmuje obsługę:

 • edycji wielodostępnej;
 • wersjonowania;
 • klas obiektów definiowanych przez użytkownika;
 • opisów połączonych z obiektami;
 • wymiarowania;
 • rastrów w wielodostępnej geobazie.
W aplikacji ArcGIS for Desktop Standard można zatem tworzyć i edytować wszystkie wektorowe formaty Esri w tym pliki shape, warstwy informacyjne, geobazy osobiste oraz wielodostępne.

ArcGIS for Desktop Standard oraz ArcGIS for Desktop Advanced (ArcInfo) posiadają pełną funkcjonalność pakietu ArcGIS for Desktop Basic. Dodatkowo pakiet ArcGIS for Desktop Standard wyposażony jest w funkcje umożliwiające:

1. Tworzenie i edycję danych, w tym:
 • tworzenie i edycję warstw informacyjnych Arclnfo, plików INFO, wielodostępowej geobazy,obiektów geobazy stanowiących część sieci geometrycznych i klas relacji;
 • integrację eobiektów w danych typu coverage i geobazie;
 • tworzenie klas relacji pomiędzy różnymi klasami obiektów oraz pomiędzy różnymi tabelami; 
 • tworzenie wersjonowania Geobazy;
 • edycję wersji opartej na DBMS;
 • rozwiązywanie konfliktów pomiędzy wersjami geobazy wielodostępowej;
 • tworzenie i edycja wymiarowania oraz klasy obiektów opisowych geobazy;
 • tworzenie dynamicznych obiektów z geokodowanych lokalizacji.
2. Zarządzanie danymi:
 • ładowanie danych do geobazy wielodostępowej;
 • tworzenie podtypów atrybutów w klasie obiektów geobazy;
 • tworzenie domen atrybutów.

Platforma ArcGIS

  platforma

ArcGIS Pro

  pro