Esri Maps for Office
 
Esri Maps for Office to komponent ArcGIS Online umożliwiający opracowywanie map w oparciu o dane tabelaryczne w środowisku MS Excel podobnie, jak tworzenie tabel, czy wykresów. Korzystając z tego narzędzia można tworzyć i umieszczać w arkuszach kalkulacyjnych Excela i prezentacjach PowerPoint interaktywne mapy, które pozwalają na przekazywanie bogatszej informacji niż wykresy. Dzięki rozwiązaniu ArcGIS Online, mapy takie można także udostępniać użytkownikom stron WWW, aplikacji mobilnych i osobom korzystającym z oprogramowania ArcGIS.

           

Esri Maps for Office umożliwia szybkie lokalizowanie na mapie obiektów w oparciu o dane adresowe lub współrzędne i prezentowanie innych danych, powiązanych z tymi obiektami. Istnieją różne możliwości prezentacji tych danych i tworzenia map dynamicznych.

Maps for Office pozwala na tworzenie w programie Excel następujących opracowań:
  • kartogramy (Color-coded Maps) – np. do zobrazowania liczby ludności dla zdefiniowanych obszarów (takich jak jednostki administracyjne);
  • mapy lokalizacji (Point Maps) – np. określenie lokalizacji klientów;
  • mapy skupień (Clustered Point Maps) - przedstawienie rozkładu obiektów na mapie (np. szczytów w Tatrach).
Czytaj więcej

Platforma ArcGIS

  platforma

ArcGIS Pro

  pro