Portal for ArcGIS
 
Portal for ArcGIS oferuje te same narzędzia współtworzenia i współdzielenia zasobów mapowych w sieci co ArcGIS Online. W odróżnieniu od ArcGIS Online Portal for ArcGIS może być wdrażany i rozwijany wewnątrz organizacji, z uwzględnieniem korporacyjnych zabezpieczeń sieciowych typu „firewall” lub jako prywatna instancja może być hostowany i zarządzany przez Esri tylko dla wybranej organizacji.

Portal for ArcGIS umożliwia:
  • zarządzanie korporacyjnymi zasobami geoprzestrzennymi;
  • dostęp do zbioru wspólnych dla wszystkich użytkowników portalu: map bazowych, narzędzi i usług;
  • tworzenie map i aplikacji oraz współdzielenie ich z innymi użytkownikami, wewnątrz i na zewnątrz organizacji;
  • rejestrowanie istniejących serwisów działających w oparciu o ArcGIS for Server;
  • tworzenie grup współpracujących przy realizacji projektów i podejmujących wspólne działania.

Portal for ArcGIS jest idealnym rozwiązaniem do pracy w chmurze dla organizacji lub instytucji wykorzystujących dane poufne lub tajne. 

Charakterystyka

 Portal for ArcGISArcGIS Online
Hostowanie Prywatne, przez korporację / organizację
i dostęp poprzez wewnętrzną sieć.
Publiczne, przez Esri
w publicznej chmurze
i dostęp dla globalnej społeczności GIS.
Zawartość Organizacja decyduje,
jaka zawartość ma być dostępna dla poszczególnych użytkowników wewnętrznych.
Obejmuje elementy hostowane
i zarządzane przez Esri, jak również, udostępnianie i współdzielone przez użytkowników z całego świata.
 
 
Portal for ArcGIS jest platformą do zarządzania zasobami geoprzestrzennymi w organizacji. Portal for ArcGIS w pełnej swej funkcjonalności jest zależny od istniejącego w organizacji serwerowego rozwiązania GIS - ArcGIS for Server oraz danych i może być zintegrowany z Data Appliance for ArcGIS, jako kompleksowe, prywatne rozwiązanie zawierające gotowe do wykorzystania mapy bazowe i usługi.

Czytaj więcej

Platforma ArcGIS

  platforma

ArcGIS Pro

  pro