ArcGIS for Server
 
Server GIS jest narzędziem do rozpowszechniania informacji geograficznej wewnątrz danej organizacji oraz poza nią, do dużej liczby użytkowników i klientów. Server GIS oferuje zcentralizowane zarządzanie danymi geograficznymi, obrazami, modelami przetwarzania oraz serwisami sieciowymi i aplikacjami o funkcjonalności GIS. Server GIS jest skalowalny, interoperacyjny i zabezpieczalny. Produkty serwerowe GIS obejmują ArcGIS Server i rozszerzenia.
 
ArcGIS for Server wykorzystywany jest do publikacji map i udostępniania funkcjonalności GIS w sieci komputerowej. Korzystanie z ArcGIS for Server usprawnia zarządzanie procesem prac, wewnętrznym przepływem informacji i dokumentów, ułatwia obrazowanie istotnych zagadnień oraz umożliwia ściślejszą współpracę partnerów. ArcGIS for Server pozwala łatwo udostępniać dane, mapy, modele i narzędzia utworzone w ArcGIS for Desktop.Dzięki ArcGIS uzyskuje się następujące korzyści:
  • udoskonalenie procesu podejmowania decyzji, wzrost efektywności wykorzystania sieciowych serwisów mapowych i aplikacji, z których mogą korzystać użytkownicy przez Internet pracujący zarówno w biurze jak i poza nim; 
  • nadzorowanie danych przestrzennych i zasobów obrazowych dzięki centralnemu systemowi zarządzania danymi; 
  • podniesienie wartości istniejących elementów architektury IT poprzez integrację danych przestrzennych z systemami korporacyjnymi, takimi jak system zarządzania relacjami z klientami (CRM - Customer Relationship Management), czy system planowania (ERP - Enterprise Resource Planning);
  • szybkie zaspokojenie zapotrzebowania na specjalistyczne aplikacje tematyczne dzięki łączeniu informacji geograficznej z funkcjonalnością GIS (mash up).
Decydując się na produkt ArcGIS for Server, należy odpowiednio dobrać edycję i poziom aplikacji, dopasowując operacyjność rozwiązania do potrzeb i możliwości własnego przedsiębiorstwa. Daltego warto rozważyć dwie kwestie:
  • jaka funkcjonalność jest potrzebna?
  • jaki poziom wydajności należy zapewnić (sposób gromadzenia danych, liczbę jednoczesnych połączeń z bazą danych)? 

ArcGIS for Server dostępny jest w trzech edycjach: Basic, Standard lub Advanced, które
zróżnicowane są pod względem funkcjonalności, zgodne z poniższą tabelą:

 

FunkcjonalnośćBasicStandardAdvanced
Obsługa natywnych danych przestrzennych
Zarządzanie geobazą
Usługi sieciowe
Sieciowe aplikacjie mapowe  
Aplikacje mobilne  
Edytowanie danych w sieci  
Geoprzetwarzanie  
Zaawansowane geoprzetwarzanie   *
* tylko z dodatkowymi opcjonalnymi rozszerzeniami

Rozwiązanie serwerowe może funkcjonować na dwóch poziomach:
  • Enterprise, w oparciu o jeden wybrany z 5-ciu, zewnętrzny system zarządzania bazą danych: SQL Server, Oracle, DB2, Informix, PostgreSQL;
  • Workgroup w oparciu o SQL Server Express.

W zależności od ww. funkcjonalności i zastosowanego sytemu zarządzania bazą danych, można wybrać jedno z sześciu rozwiązań ArcGIS for Server:
 

ArcGIS for ServerPoziom
Enterprise Advanced Enterprise
Enterprise Standard  
Enterprise Basic  
Workgroup Advanced Workgroup
Workgroup Standard  
Workgroup Basic  

Pobierz dokument ze szczegółowym opisem funkcjonalności ArcGIS for Server 10.1:
ArcGIS 10.1 for Server Functionality Matrix [PDF]

Platforma ArcGIS

  platforma

ArcGIS Pro

  pro