Rozszerzenia ArcGIS for Server
 
Rozwinięcie możliwości ArcGIS for Server dzięki dodaniu rozszerzeń:

ArcGIS Image Extension for Server - umożliwia szybki dostęp do obrazów rastrowych zachowując dokładność informacji. Użytkownicy mogą dynamicznie mozaikować duże zbiory obrazów, przeglądać metadane dla każdego obrazu będącego elementem mozaiki i wykonywać operacje na obrazach w czasie rzeczywistym.

ArcGIS Spatial Analyst for Server – umożliwia zawansowane analizy danych rastrowych, takie jak wyznaczanie optymalnych lokalizacji, obliczanie odległości i kierunków do najbliższych punktów źródłowych, analizy hydrologiczne, obliczanie gęstości zjawisk, a także generowanie i analizy powierzchni: spadki, ekspozycje, widoczność, itp.

ArcGIS 3D Analyst for Server - umożliwia wykonywanie zaawansowanych analiz GIS modelujących przestrzeń trójwymiarową, takich jak dopasowanie, wycinanie i wypełnianie, analizowanie linii widoczności, czy modelowanie terenu.

ArcGIS Network Analyst for Server - dostarcza narzędzi analitycznych do modelowania i analizowania warunków działania sieci transportowych, takich jak: czas dojazdu, trasa z punktu do punktu i określanie kierunków, trasa z wieloma przystankami, określanie strefy działania, obliczanie najkrótszej i optymalnej trasy, określanie najbliższej lokalizacji i wykonywanie analiz przejazdu źródło - cel.

ArcGIS Schematics for Server - publikuje zbiór schematów jako pojedynczy Web Service. Pozwala na publikowanie schematów sieci wodociągowych, gazowych, elektrycznych i innych, wspomagając planowanie obsługi, kontrolowanie jakości i optymalizację projektu infrastruktury.

ArcGIS Geostatistical Analyst for Server - publikuje Web Service jako warstwy geostatystyczne utworzone w ArcGIS for Desktop. Umożliwia wykonywanie analiz naukowych i badanie powierzchni. Wszystkie narzędzia skrzynki narzędziowej Geostatistical Analyst są dostępne w ArcGIS for Server.

Data Interoperability for Server - umożliwia aplikacjom ArcGIS for Server bezpośredni dostęp do setek formatów danych. Jednocześnie rozszerzenie to pozwala na wykorzystywanie narzędzi geoprzetwarzania do konwertowania, ekstrakcji, transformacji i ładowania (ETL) danych do aplikacji dostosowanych do potrzeb klienta.

ArcGIS Workflow Manager for Server - oferuje użytkownikom środowisko, które można wykorzystywać do organizowania, centralizacji i standaryzacji realizacji projektów. Programiści mogą korzystać z tego rozszerzenia do budowania aplikacji kontrolujących procesy i zarządzających przebiegiem realizacji projektów.

ArcGIS Data Reviewer for Server - umożliwia publikowanie procesów kontroli danych jako usługi i udostępnianie ich przez przeglądarki oraz aplikacje mobilne.

ArcGIS for INSPIRE - zapewnia zgodność danych, usług i metadanych z dyrektywą INSPIRE.

ArcPad extension for ArcGIS for Server - umożliwia tworzenie i publikację projektów ArcPad do ArcGIS Server, edycję danych w ArcPad i ich bezpośrednią synchronizację z geobazą profesjonalną.

Platforma ArcGIS

  platforma

ArcGIS Pro

  pro