Location Analytics
 
Przestrzenna analityka biznesowa, umożliwiająca łatwe dodawanie informacji o lokalizacji do innych danych biznesowych, analizowanych przez firmę, a następnie wizualizację tych danych w postaci map i wykresów.
 
W wyniku takich poszerzonych analiz uzyskuje się pełne informacje o badanych zjawiskach i obiektach. Dzięki temu odkrywa się zależności, wzorce i trendy, które do tej pory nie były widoczne. Patrząc na wizualizację otrzymanych wyników można podejmować lepsze decyzje.

 
"Gdzie...?" w biznesie,
Czy lokalizacja ma znaczenie?
Zobacz co o tym sądzą przedstawiciele świata biznesu. 


Nowy punkt widzenia
Wykresy i diagramy są bardzo użyteczne, ale dodatkowo dane można poszerzyć o informacje lokalizacji w przestrzeni. Zwizualizuj swoje dane na mapach, aby dostrzec nowe zależności i ich znaczenie. Przedstawienie danych biznesowych na mapie i publikacja tych map w ramach Twojej korporacji są łatwiejsze niż myślisz.


Wyobraź sobie różne możliwości
Połącz swoje mapy z aktualnymi danymi demograficznymi, biznesowymi oraz danymi o wydatkach klientów i sposobie spędzania przez nich czasu. Możesz interaktywnie włączać i wyłączać poszczególne informacje oraz układać je w różnych konfiguracjach, tak aby sprawdzić każdą możliwość i zyskać wielowymiarowy obraz sytuacji.  


Dopasowanie do systemów biznesowych
Przestrzenna analityka biznesowa to szereg gotowych rozwiązań dostępnych zarówno dla środowiska desktopowego, jak i korporacyjnego. Tworzenie map i analitykę przestrzenną można łatwo wszczepić w istniejące systemy IT i tym samym poszerzyć sposób postrzegania świata. Esri Location Analytics pozwala na bezpieczne włączenie map do prowadzonych analiz, bez zakłócania pracy wykorzystywanych systemów biznesowych. Niezaleznie od tego, czy jest to: Microsoft Office, Microsoft SharePoint, IBM Cognos, SAP, Dynamics CRM, czy MicroStrategy - Esri Location Analytics współpracuje z tymi wszystkimi systemami. Można także stworzyć swoje własne rozwiązanie, dostosowane do określonych potrzeb oraz funkcjonującego sytemu.

Zobacz film: Your Data Made Smarter

 

 Czytaj więcej 

Platforma ArcGIS

  platforma

ArcGIS Pro

  pro