Esri CityEngine
 
Esri CityEngine to niezależna aplikacja, która dostarcza architektom, urbanistom, specjalistom GIS oraz osobom zajmującym się produkcją zobrazowań 3D, rozwiązań do projektowania konceptualnego, a także narzędzi do efektywnego modelowania trójwymiarowego budynków i miast.

Esri CityEngine obejmuje:

Obsługę danych GIS - wykorzystywanie danych geoprzestrzenych zapisanych w takich formatach jak shape, geobaza plikowa (GDB), KML i OpenStreetMap (OSM), umożliwiając pracę z istniejącymi obiektami, takimi jak: działki, budynki, osie ulic podczas tworzenia trójwymiarowego modelu przestrzeni miejskiej.

Obsługę standardowych/produkcyjnych formatów 3D – możliwość pracy z danymi w wielu formatach 3D, w tym: Collada®, Autodesk® FBX®, DXF, 3DS, Wavefront OBJ oraz e-on® software Vue. Utworzone zasoby 3D mogą być wyeksportowane do formatów: Pixar's RenderMan® RIB oraz NVIDIA's mental ray® MI.

Modelowanie na podstawie reguł – możliwość generowania i szczegółowego „teksturowania” budynków i geometrii ulic 3D na podstawie danych 2D. Esri CityEngine zawiera wiele predefiniowanych reguł, a użytkownik może tworzyć własne reguły, korzystając przy tym z własnych tekstów i zbiorów 3D.

Modelowanie parametryczne - możliwość skorzystania ze zbiórów interaktywnych kontrolek do dostosowywania parametrów konstruowanego modelu, takich jak: wysokość, kształt dachu czy wiek budynku. Każda modyfikacja parametrów powoduje ponowne automatyczne wygenerowanie modelu 3D.

Dynamiczne tworzenie kompozycji miast - wykorzystanie zbiorów narzędzi do projektowania i edytowania kompozycji zawierającej: ulice, kwartały budynków i działki. Konstrukcja ulic i tworzenie kwartałów budynków są kontrolowane za pośrednictwem interfejsu, umożliwiającego zmianę parametrów i natychmiastową wizualizację wyników.

Tworzenie fasad - możliwość tworzenia reguł, dzięki którym fasady wypełnianie są na podstawie obrazów i modeli tekstur. Reguły wynikowe są niezależne od wielkości fasady, zachowują wymagany poziom szczegółowości i mogą być rozszerzane.

Modelowanie miasta z poziomu mapy - parametry budynków i ulic mogą być globalnie kontrolowane przy użyciu map (np. warstwa użytkowania terenu), co umożliwia łatwe modelowanie miasta i szybkie wprowadzanie zmian.

Wykorzystanie wzorców sieci ulic – możliwość szybkiego projektowania przestrzeni miejskiej za pomocą unikalnych narzędzi do tworzenia sieci ulic. Dostępne są również gotowe wzorce sieci ulic, które można wykorzystywać z uwzględnieniem topografii terenu. 

Raportowanie - możliwość generowania raportów na potrzeby analizowania projektów z uwzględnieniem ważnych parametrów urbanistycznych, takich jak: GFA (Gross Floor Area - całkowita powierzchnia użytkowa), FAR (Floor Area Ratio - wskaźnik kształtowania zabudowy), itp. Raporty są na bieżąco automatycznie aktualizowane.

Python - strumieniowa powtarzalność oraz dedykowane zadania produkcyjne wraz ze zintegrowanym środowiskiem skryptowym Python®.

Dostępność na wszystkich platformach - Windows (32/64bit), Mac OSX (64bit) oraz Linux (64bit). Rozwiązanie Esri CityEngine może być licencjonowane zarówno na jedno jak i wiele stanowisk w sieci.

Platforma ArcGIS

  platforma

ArcGIS Pro

  pro