Esri Defense Mapping
 
Esri Defense Mapping pozwala użytkownikom z sektora wojskowego tworzyć i utrzymaywać bazy danych topograficznych i produkty kartograficzne o wysokiej jakości. Rozszerzenie to stanowi platformę służącą do efektywnego zarządzania przebiegiem produkcji, a poprzez to podnoszenia wydajności działań.

Esri Defense Mapping obejmuje narzędzia do zarządzania i edycji danych, narzędzia do kontroli jakości (QA/QC), proste i dedykowane narzędzia kartograficzne oraz wiele branżowych (wojskowych) modeli geobazy. Pozwalają one realizować wiele zadań stawianych wojskowym agencjom kartograficznym i ich kooperantom w zakresie produkcji ustandaryzowanych baz danych i map, w stabilnym i wydajnym środowisku GIS.

Esri Defense Mapping umożliwia:
 • zredukowanie czasu potrzebnego użytkownikom na kompilację i zarządzanie danymi i mapami wojskowymi; 
 • pozyskanie i upowszechnienie w ramach korporacji najlepszych praktyk w zakresie zarządzania danymi wraz z zapewnieniem najwyższej jakości danych;
 • uproszczenie produkcji i publikowania map, z wykorzystaniem z wbudowanych bibliotek symboli kartograficznych i szablonów map; 
 • implementację procesów zapewniających uzyskanie wymaganej dokładności danych, dzięki zaawansowanym i predefiniowanym modelom geobaz, rozbudowanym regułom oceniania atrybutów i zautomatyzowanym kontrolom geometrii; 
 • utrzymanie wydajnych baz danych, kontrolę jakości i produkcję kartograficzną o wysokiej jakości z ukierunkowaniem na produkty wojskowe; 
 • standaryzację produkcji kartograficznej przy wykorzystaniu gotowych projektów serii map i narzędzi kompozycji.
Esri Defense Mapping zawiera Esri Production Mapping oraz dodatkowo branżowo-wojskowe modele danych i narzędzia do produkcji i zarządzania danymi. Modele danych zawarte w Esri Defense Mapping to:
 • MGCP (Multinational Geospatial Co-Production Program): TRD2.0, TRD3.0; 
 • urządzenia i środowisko wojskowe: USAF (United States Air Force) GeoBase CIP, USMC (United States Marine Corps) GEOFidelis CIP; 
 • TGDs (Theater Geospatial Databases): Global, Strategic, Tactical, Urban; 
 • ICMs (Image City Maps); 
 • VMap (Vector Map) Level 2 - skala: 1:50000 i produkt kartograficzny - TLM (Topographic Line Map); 
 • VMap (Vector Map) Level 1 - skala: 1:250000 i produkt kartograficzny - JOG–A (Joint Operations Graphic–Air),
 • serie map: VMap Level 0, VMap Level 1 i JOG–A (Joint Operations Graphic–Air), VMap Level 2 i TLM (Topographic Line Map), UVMap (Urban Vector Map);
 • GIFD (Geospatial Intelligence Feature Database): Vmap2TLM D4, GIFD D4, DFEG (Digital Feature Extraction Guide);
 • FFD (Foundation Feature Data);
 • VITD (Vector Interim Terrain Data).
 Czytaj więcej

Platforma ArcGIS

  platforma

ArcGIS Pro

  pro