Esri Production Mapping
 
Esri Production Mapping pomaga przedsiębiorstwom zaangażowanym w produkcję zasobów geoprzestrzennych w osiągnięciu efektu skali, poprzez możliwość tworzenia, zarządzania i publikowania precyzyjnych danych GIS oraz produktów kartograficznych, przy użyciu mniejszej liczby środków. Pakiet oferuje powiązane środowisko robocze, dedykowane małym i korporacyjnym zespołom produkcyjnym, dające możliwość podniesienia wartości i dokładności danych geoprzestrzennych i produktów kartograficznych, poprzez standaryzację, powtarzalność i konfigurację procesów produkcyjnych.

Esri Production Mapping umożliwia:
 • generowanie prosuktów ścisle odpowiadjących okreslonym specyfikacjom; 
 • scentralizowane tworzenie i zarządzanie przebiegiem prac produkcji GIS, celem zapewnienia spójności wszystkich operacji produkcyjnych; 
 • zwiększenie produktywności operatorów, poprzez standaryzacją gromadzenia i oceniania danych, jak i standaryzację aspektów kartograficznych, przebiegu prac i zarządzania danymi; 
 • płynne rozwijanie baz danych przy pomocy dodatkowych szablonów, narzędzi konstrukcyjnych oraz oceniania obiektów i atrybutów w-locie; 
 • implementację efektywnego i zwartego procesu kontroli jakości, przy użyciu wsadowych operacji kontrolnych; 
 • standaryzację i centralizację produkcji kartograficznej, wraz z narzędziami do tworzenia i utrzymania zgromadzonych danych, symbolizacji, kartograficznych elementów pozaramkowych i samych map.
Esri Production Mapping zawiera:
 • narzędzia ładowania, edycji i zarządzania danymi; 
 • ArcGIS Data Reviewer – kontrola jakości danych (dostępne także jako niezależne rozszerzenie);
 • Grid Manager – tworzenie i zarządzanie siatkami odniesienia; 
 • MPS-Atlas – tworzenie atlasów i serii map;
 • Task Assistant Manager – definiowanie ścieżek i procedur pozyskiwania danych;
 • ArcGIS Workflow Manager – zarządzanie przebiegiem prac produkcyjnych (dostępne także jako niezależne rozszerzenie).
 Czytaj więcej

Platforma ArcGIS

  platforma

ArcGIS Pro

  pro