Esri Roads and Highways
 

Esri Roads and Highways rozszerza funkcjonalność ArcGIS, dedykowaną agencjom odpowiedzialnym za utrzymanie dróg i autostrad. Korzystając z Esri Roads and Highways, agencje mogą łatwo integrować sieci systemów odniesień liniowych (LRS), w celu usprawnienia pracy związanej z zaawansowanym zarządzaniem, wizualizacją i analizami LRS (Linear Reference System) zapisanymi w geobazie.

Esri Roads and Highways rozszerza możliwości geobazy, dzięki zaawansowanym funkcjonalnościom zarządzania danymi poprzez LRS. Rozwiązanie oferuje rozbudowany zbiór narzędzi, pozwalających na utrzymywanie i obsługę własności sieci drogowych i powiązanych z nimi danych. Esri Roads and Highways wspiera pełny przebieg prac takich agencji, uwzględniając zagadnienia desktopowe i serwerowe. 

Esri Roads and Highways, umożliwia:

  • łatwe zarządzanie, wizualizację i analizowanie sieci transportowych i powiązanych z nimi zdarzeń oraz informacji, rozmieszonych i pozycjonowanych wzdłuż obiektów liniowych sieci, z pomocą systemu odniesień liniowych; 
  • wszechstronne zarządzanie lokalizacją i pozycją wszystkich krytycznych danych i informacji biznesowych, rozmieszczonych na trasach;
  • efektywne utrzymanie geometrii sieci drogowych i powiązanych z nimi zasobów danych wraz z procesami utrzymującymi spójność i jakość danych;
  • prostą integrację systemowych danych biznesowych w ramach organizacji.

Platforma ArcGIS

  platforma

ArcGIS Pro

  pro