ArcGIS Workflow Manager
 
ArcGIS Workflow Manager (WMX) to aplikacja dostarczająca zaawansowanych narzędzi do przypisywania i zarządzania procesem pracy, dedykowana wieloosobowym zespołom wykonującym projekty GIS. Rozwiązanie pozwala na kontrolę statusu i postępu prac na każdym etapie realizacji zadania.

ArcGIS Workflow Manager umożliwia:
  • łatwy dostęp i odzyskiwanie informacji o pracach dzięki centralizacji informacji;
  • automatyczny zapis historii wykonywanych prac; definiowanie zadań w ramach procesu pracy;
  • planowanie zadań z uwzględnieniem przepływu zasobów ludzkich i czasowych;
  • magazynowanie całościowej informacji o edycji obiektów; 
  • zarządzanie wersjami geobazy.
Czytaj więcej

Platforma ArcGIS

  platforma

ArcGIS Pro

  pro