JAVA
 
ArcGIS oferuje wydajny zbiór komponentów do budowania aplikacji i wdrażania usług GIS w oparciu o platformę Java.

Desktop

Programiści, w oparciu o bibliotekę ArcObjects i Java Stadnard Edition, mogą budować własne aplikacje GIS lub rozwijać zasób funkcji i narzędzi ArcGIS, w tym:
 • edytować i zarządzać przestrzennymi bazami danych;  osadzać we własnych aplikacjach gotowe kontrolki do prezentacji danych 2D i 3D wraz z narzędziami umożliwiającymi użytkownikom interakcję z mapą;
 • dodawać przestrzenne obiekty graficzne do mapy;
 • przygotowywać i prezentować dane opisowe w postaci diagramów.
Więcej informacji na ArcGIS Engine Resource Center

Sieć
Esri dostarcza API dla Flex i JavaScript umożliwiające budowanie internetowych aplikacji mapowych w oparciu o dane pochodzące z ArcGIS Online, usług hostowanych na ArcGIS Server i innych. Pozwalają one łatwo:
 • wyświetlać własne dane na podkładzie z ArcGIS Online lub Bing Maps;
 • dodawać symbole i grafiki w interaktywnym interfejsie użytkownika;
 • wskazywać na mapie adresy.
API są bezpłatne w użytku niekomercyjnym. Wystarczy pobrać ArcGIS API for Flex lub odwołać się do ArcGIS APIs for JavaScript

Esri udostępnia także Web ADF dla Java EE, framework oparty na Java Server Faces, który pozwala:
 • tworzyć stanowe i bezstanowe aplikacje mapowe tylko przy użyciu kreatora w ArcGIS Server;
 • wykorzystywać asynchroniczne kontrolki narzędzi pracy z mapą, np. przesuwanie mapy, powiększanie;
 • wykonywać narzędzia geoprzetwarzania.
Aby dowiedzieć się więcej wystarczy sięgnąć do ArcGIS for Server Resource Center.

Rozszerzenia ArcGIS
Esri dostarcza framework do budowania własnych rozszerzeń aplikacji ArcGIS. Przygotowane są mechanizmy do tworzenia i wdrażania produktów poprzez środowisko programistyczne Eclipse. Tak przygotowane rozszerzenia mogą być wykorzystywane w aplikacjach ArcGIS od Esri, własnych aplikacjach utworzonych w oparciu o ArcGIS Engine i w ArcgIS Server – wynika to z faktu oparcia każdego produktu o spójną bibliotekę ArcObjects. Możliwe jest tworzenie:
 • obiektów typu Server Object Extension dodających niestandardową funkcjonalność ArcGIS Serverowi;
 • własnych narzędzi przetwarzania danych przestrzennych;
 • niestandardowych narzędzi wyświetlania danych;
 • narzędzi integrowania danych pochodzących z różnych źródeł.
Po więcej informacji należy sięgnąć do Extending ArcGIS for Server lub Extending ArcGIS Engine.

Platforma ArcGIS

  platforma

ArcGIS Pro

  pro