.NET
 
Esri wychodzi naprzeciw potrzebom programistów technologii Microsoft .Net w dziedzinie budowania aplikacji przestrzennych dla urządzeń mobilnych, stacji roboczych dla dla potrzeb prezentacji w Internecie.

Desktop

Narzędzia dostarczane przez Esri pozwalają budować aplikacje GIS doskonale trafiające w specyficzne potrzeby użytkowników. Jest to możliwe dzięki:
 • osadzeniu kontrolek prezentacji danych 2D i 3D wraz z gotowymi narzędziami do interaktywnej pracy z nimi (np. zmiana skali, przesunięcie, obrót mapy);
 • gotowym mechanizmom pracy z danymi rastrowymi i prezentacji takich danych;
 • dodawaniu obiektów przestrzennych, zarówno do aktualnej mapy jak i prezentowanych danych przestrzennych;
 • możliwości rozwijania zasobu komend ArcGIS Desktop poprzez tworzenie własnych narzędzi, okien, przycisków i rozszerzeń.
Aby dowiedzieć się więcej o tworzeniu własnych aplikacji GIS należy sięgnąć do ArcGIS Engine Resource Center. W ArcGIS for Desktop Resource Center można zaczerpnąć informacji na temat rozszerzania możliwości ArcGIS Desktop.  

Rozwiązania mobilne 
Do pracy w terenie można przygotować aplikację na urządzenia mobilne. ArcGIS oferuje mechanizmy wspierające takie działania, możliwa są:
 • synchronizacja zmian pomiędzy aplikacją kliencką a ArcGIS Serverem, wykorzystując ArcGIS for Windows Mobile;
 • wykorzystanie i prezentacja pozycji odczytanej z GPS.
Więcej informacji o możliwościach i technikach budowy aplikacji na urządzenia mobilne do znalezienia pod adresem ArcGIS for Windows Mobile.  

Sieć 
Esri udostępnia API for Silverlight pozwalające budować internetowe aplikacje mapowe konsumujące dane z ArcGIS Server i innych źródeł. W ramach API przygotowane są mechanizmy:
 • wyświetlania danych, również tych pochodzących z ArcGIS Online i Bing Maps;
 • dodawania symboli i grafik w trybie interaktywnej pracy użytkownika;
 • wskazywania adresów na mapie;
 • przeliczania i prezentowania tras przejazdu.
ArcGIS API for Silverlight jest darmowe w użytku niekomercyjnym, wystarczy pobrać je z ArcGIS API for Microsoft Silverlight/WPF.

Esri dostarcza także Web ADF for Microsoft .Net. – narzędzia do tworzenia aplikacji internetowych wykonywanych po stronie serwera. Umożliwia to:
 • tworzenie internetowych aplikacji mapowych przy użyciu kreatora w ArcGIS Server – bez pisania kodu;
 • użycie asynchronicznych narzędzi interakcji z mapą;
 • wykonywanie operacji geoprzetwarzania i prezentowanie ich wyników na mapie.
Aby uzyskać więcej informacji należy sięgnąć do ArcGIS for Server Resource Center.

Platforma ArcGIS

  platforma

ArcGIS Pro

  pro