ArcGIS for SharePoint
 

Aplikacja umożliwia łatwe i szybkie tworzenie oraz prezentację interaktywnych map w środowisku SharePoint poprzez:

 • podniesienie wydajności pracy - użytkownicy mają możliwość pracy z mapą;
 • przeniesienie własnych map przygotowanych w ArcGIS do SharePoint bez konieczności programowania.
Główne funkcje
ArcGIS for SharePoint udostępnia dane i mapy z ArcGIS na platformie Microsoft SharePoint. Komponenty zbudowane w oparciu o Silverlight dostarczają pożądane funkcjonalności ubrane w ergonomiczny interfejs użytkownika.

Arc GIS for SharePoint zawiera łatwe w użyciu komponenty mapowe:
 • zawartość mapowa jest w pełni konfigurowalna z poziomu panelu administracyjnego;
 • dwukierunkowa komunikacja pomiędzy danymi przechowywanymi w SharePoint a mapą;
 • istnieje możliwość użycia map z serwisu ArcGIS.com.; 
 • komponenty przygotowane zostały do łatwego i szybkiego wdrożenia w działającym systemie.
Publikowanie pracy z ArcGIS na platformie SharePoint obejmuje:
 • publikowanie map podkładowych przygotowanych w ArcGIS;
 • łatwe użycie usług geoprzetwarzania opublikowanych na ArcGIS Server;
 • dodawanie własnych treści lub danych z ArcGIS.com.;
 • szybkie i wygodne używanie lokatorów adresów;
 • rozwijanie aplikacji w oparciu o ArcGIS API for Silverlight.

Więcej informacji na Introduction to ArcGIS for SharePoint.

Platforma ArcGIS

  platforma

ArcGIS Pro

  pro