ArcGIS for Aviation
 
ArcGIS for Aviation jest częścią oprogramowania ArcGIS i służy do zarządzania danymi, produktami, usługami i przebiegami prac związanymi z transportem lotniczym. Wykorzystywane jest przez zarówno cywilne, wojskowe i komercyjne agencje lotnicze, jak i porty lotnicze oraz konsultantów i przedsiębiorstwa. Daje możliwości znacznego zwiększenia efektywności tworzenia i zarządzania danymi lotniczymi w zgodzie z branżowymi standardami lotniczymi, jednocześnie wspierając produkcję map, wykonywanie analiz i operacje w przestrzeni powietrznej oraz wdrażanie wytycznych, wynikających z międzynarodowych regulacji lotniczych.

Rozwiązanie ArcGIS for Aviation:
 • znacząco redukuje czas produkcji map; 
 • zapewnia zgodność z branżowymi lotniczymi standardami danych oraz specyfikacjami produktów kartograficznych;
 • poprawia jakość danych i zapewnia zgodność z wymaganiami i specyfikacjami lotniczymi;
 • automatyzuje złożone analizy lotnicze;
 • dostarcza nowych możliwości współdzielenia i interpretacji danych i produktów, korzystając ze standardowych formatów i rozwiązań sieciowych (web).
ArcGIS for Aviation wspiera:
 • dostawców usług nawigacji lotniczej, cywilne i wojskowe agencje lotnicze oraz komercyjnych dostawców danych lotniczych;
 • operatorów cywilnych i wojskowych portów lotniczych;
 • obsługę techniczną portów lotniczych;
 • zarządzających przestrzenią powietrzną.
ArcGIS for Aviation obejmuje dwa produkty:
 • ArcGIS for Aviation: Charting, który umożliwia efektywne tworzenie, zarządzanie i publikowanie danych i kartograficznych produktów lotniczych;
 • ArcGIS for Aviation: Airports, który daje możliwość gromadzenia, zarządzania, przeglądania i analizowania danych infrastruktury operacyjnej portów lotniczych.

 Czytaj więcej 

 

Platforma ArcGIS

  platforma

ArcGIS Pro

  pro