ArcGIS for Inspire
 
Europejska dyrektywa INSPIRE określa ramy i harmonogram udostępniania danych przestrzennych w obrębie Wspólnoty Europejskiej, w celu usprawnienia kierowania sprawami paneuropejskimi z wykorzystaniem międzynarodowej i międzyagencyjnej infrastruktury informacji przestrzennej (IIP). ArcGIS for INSPIRE dostarcza zaawansowanych i kompleksowych rozwiązań dla IIP, obejmujących narzędzia, które zapewniają zgodność z wytycznymi INSPIRE dotyczącymi danych, serwisów oraz metadanych. Obejmują one:
  • usługę przeglądania INSPIRE;
  • usługę pobierania INSPIRE;
  • tematy danych zgodnie z Załącznikiem I dyrektywy INSPIRE;
  • usługę wyszukiwania INSPIRE.

Platforma ArcGIS

  platforma

ArcGIS Pro

  pro