ArcGIS for Maritime
 
ArcGIS for Maritime to rozwiązanie bazujące na ArcGIS, służące do rozwiązywania problemów i zwiększania efektywności prac w dziedzinach takich jak oceanografia, hydrografia lub w dziedzinach pochodnych. Umożliwia ono wydajne zarządzanie danymi, produktami, usługami, przepływami prac i jakością wszystkich zasobów związanych z żeglugą morską i śródlądową. Rozwiązanie to zapewnia wysoką efektywność wykorzystywania dużych zbiorów informacji i produktów oraz przepływów prac w procesach tworzenia danych, map, modeli dna czy w analizach przestrzennych. Działania te pozostają w pełnej zgodności z wymaganiami i standardami branżowymi.

ArcGIS for Maritime umożliwia:
  • szybkie tworzenie map morskich – publikowanie map w kilka dni od pozyskania danych; 
  • uproszczenie przetwarzania danych batymetrycznych;
  • współdzielenie oraz analizowanie map morskich i powierzchni batymetrycznych poprzez ich publikowanie, zarówno tradycyjne, jak i w chmurze.

ArcGIS for Maritime wspiera:
  • zarządzanie portami, uwzględniając planowanie i monitoring pogłębiania oraz działanie, bezpieczeństwo i obsługę portów;
  • zarządzających i dostawców danych hydrograficznych; 
  • oceanografię; 
  • energetykę morską; 
  • marynarkę wojenną.

ArcGIS for Maritime składa się z dwóch kluczowych, niezależnych produktów: 
 Czytaj więcej

Platforma ArcGIS

  platforma

ArcGIS Pro

  pro