Teledetekcja
 
Narzędzia służące przetwarzaniu danych pozyskanych technikami teledetekcyjnymi, takich jak: zobrazowania satelitarne, dane pochodzące ze skaningu laserowego (LiDAR) czy zdjęcia radarowe.

Autoryzacje

ArcGIS Pro

  pro