ENVI - cyfrowa analiza obrazów
 
ENVI (The Enviroment for Visualizing Images) to oprogramowanie do przetwarzania obrazów, umożliwiające szybkie, łatwe i dokładne pozyskiwanie informacji z danych teledetekcyjnych (obrazów panchromatycznych, wielospektralnych, hiperspektralnych, radarowych SAR (Synthetic Aperture Radar)oraz innych danych w postaci rastrowej). Oprogramowanie powstało na platformie IDL (Interactive Data Language), pozwalającej na łatwe rozbudowywanie i dostosowywanie aplikacji do własnych potrzeb. ENVI stanowi dobre rozwiązanie i może być wykorzystywane w środowisku: Windows, Mac, Linux czy UNIX. ENVI służy do wykonywania podstawowych funkcji, takich jak:
 • korekcja spektralna;
 • klasyfikacje wielospektralne;
 • filtrowanie przestrzenne;
 • rejestracja obrazów (kalibracja obrazu do odwzorowania kartograficznego);
 • transformacje składowych głównych;
 • analizy statystyczne; 
 • wyznaczanie wskaźników roślinności, np. NDVI;
 • pozyskiwanie danych wektorowych metodą segmentacji wyników klasyfikacji;
 • konwersja danych rastrowych na wektorowe i wektorowych na rastrowe;
 • uszczegółowienie panchromatyczne;
 • mozaikowanie;
 • wizualizacje i animacje 3D.
ENVI umożliwia również wykonywanie prostych operacji na danych wektorowych i zapis wyników pracy do formatu pliku Shape (Shapefile). Dodatkowo jest to środowisko otwarte, które - w przyjaznym dla użytkownika środowisku programistycznym IDL - można rozbudowywać o własne procesy przetwarzania obrazów. Rozwiązanie zostało wyposażone w zaawansowane narzędzia do przeglądania, przetwarzania, wyszukiwania, analizowania i udostępniania informacji pozyskanych z obrazów.

Więcej informacji o ENVI na stronie firmy Exelis - producenta oprogramowania.

Autoryzacje

ArcGIS Pro

  pro