ENVI LiDAR
 
ENVI LiDAR (E3De) to interaktywne środowisko, umożliwiające tworzenie realistycznych wizualizacji 3D oraz łatwe wydzielenie obiektów spełniających okreslone warunki bezpośrednio z danych LiDAR. Przy pomocy ENVI LiDAR, można szybko przetworzyć dane wydzielić obiekty, dopracować wyniki i wyeksportować je do dalszych analiz. Produkty te mogą być następnie wykorzystywane w innych projektach, takich jak: badanie widoczności, inwentaryzacja zasobów leśnych, czy planowanie przestrzeni miejskiej.

Profesjonaliści z wielu dziedzin wykorzystują dane, które wspomagają podejmowanie przez nich ważnych decyzji.
Dane LiDAR wykorzystuje sie do planowania, zarządzania zasobami naturalnymi, eksploracji geologicznej, czy zastosowań wojskowych i rozpoznawczych, ENVI LiDAR pozwala na tworzenie realistycznych wizualizacji 3D, tworzenie (ekstrakcji) obiektów 3D oraz na eksport produktów i warstw finalnych. Przebieg prac w ENVI LiDAR umożliwia transformowania danych stanowiących chmurę punktów i pozyskiwanie informacji niezbędnych dla zastosowań geoprzestrzennych. 

Typowe wykorzystanie ENVI LiDAR obejmuje następujące kroki:
  • przygotowanie danych 3D do analiz geoprzestrzennych;
  • identyfikację i wydzielenie wybranych obiektów 3D; 
  • dopracowanie wyników wydzielenia obiektów 3D;
  • eksport realistycznych warstw i produktów.
  • Więcej informacji o ENVI LiDAR na stronie firmy Exelis - producenta oprogramowania. 

Autoryzacje

ArcGIS Pro

  pro