Making Spatial Decisions Using GIS and Remote Sensing: A Workbook
 
okładka książki wydawnictwa Esri Press, pod tytułem "Making Spatial Decisions Using GIS and Remote Sensing: A Workbook"„Making Spatial Decisions Using GIS and Remote Sensing: A Workbook″ jest pierwszym podręcznikiem dla studentów, który opisuje możliwości przetwarzania obrazów z wykorzystaniem oprogramowania ArcGIS. Stanowi uzupełnienie podręczników teledetekcji z zakresu programu studiów licencjackich, uczy przetwarzania obrazów i umiejętności analitycznych z wykorzystaniem ArcGIS 10.1 for Desktop.

Książka ta naświetla zagadnienia analizy obrazu, stosowanej przez specjalistów z dziedziny systemów informacji geograficznej (GIS), badających zmiany klimatu, warunki dla upraw rolnych, degradację lasów i inne. Umiejętność wykorzystania teledetekcji jest szczególnie ważna w badaniach dużych obszarów, dla których badania naziemne są zbyt kosztowne.

Książka wymaga pewnej znajomości podstaw GIS. Prowadzi krok po kroku zaznajamiając studentów z kluczowymi zagadnieniami teledetekcji, takimi jak poprawa jakości obrazu, tworzenie kompozycji barwnych. Publikacja zawiera także propozycje niezależnych projektów, które zachęcają studentów do rozwiązywania problemów z wykorzystaniem lokalnych danych.

Do książki jest dołączone DVD z obrazami Landsat i innych danymi, a także 180-dniowa licencja oprogramowania ArcGIS 10.1 for Desktop Advanced. Dostępne są też materiały dla instruktorów.


„Making Spatial Decisions Using GIS and Remote Sensing: A Workbook″
Autorzy: Kathryn Keranen, Robert Kolvoord
Źródło: Esri Press
Rok wydania: 2013
Liczba stron: 288
Język publikacji: angielski
Dodatki: 180-dniowa licencja oprogramowania ArcGIS 10.1 for Desktop Advanced i obrazy Landsat na DVD
ISBN: 9781589483361

Nowe publikacje Esri Press

Autoryzacje

Kontakt