ArcGIS 1: Wprowadzenie do GIS

ArcGIS 1: Wprowadzenie do GIS

zapisz się na szkolenie

Poziom

Podstawowy

Czas trwania

2 dni

Podręcznik

jęz. polski 

Koszt szkolenia (netto)

2 000,00 zł

Podstawowe koncepcje i funkcje GIS to główne zagadnienia, które zostaną poruszone podczas kursu wprowadzającego w świat systemów informacji geograficznej. Uczestnicy, korzystając z różnych komponentów systemu ArcGIS, utworzą mapy, przeanalizują i ocenią dane potrzebne do ich stworzenia, a następnie nauczą się metod udostępniania wyników swojej pracy. Po ukończeniu kursu uczestnicy posiadają wiedzę, jak z pomocą GIS wizualizować obiekty świata rzeczywistego, pozyskiwać informacje i udostępniać je innym.

Dla kogo jest kurs?

Kurs przeznaczony dla osób, które nie posiadają żadnego doświadczenia ani wiedzy o systemach informacji geograficznej.

Cele

Podczas kursu uczestnicy dowiedzą się jak:

  • szybko tworzyć i udostępniać mapy GIS za pomocą ArcGIS;
  • wyszukiwać i organizować dane geograficzne potrzebne w projektach GIS;
  • prawidłowo wyświetlać obiekty na mapach GIS i odczytywać informacje o nich;
  • analizować mapy GIS w celu wyszukiwania obiektów spełniających zadane kryteria;
  • udostępniać mapy i wyniki analiz, tak, aby mogły być przeglądane w aplikacjach desktopowych, na stronach internetowych oraz w urządzeniach mobilnych.

Oprogramowanie

  • ArcGIS for Desktop (Basic, Standard lub Advanced)
  • ArcGIS Online

Wymagania i zalecenia

Kurs przeznaczony jest dla osób, które swobodnie poruszają się w systemie Windows, potrafią wyszukiwać pliki i zarządzać nimi.

Spis treści