ArcGIS 3: Wykonywanie analiz

Poziom

Zaawansowany

Czas trwania

2 dni

Podręcznik

jęz. polski

Koszt szkolenia (netto)

2 000,00 zł

Podczas kursu uczestnicy zapoznają się z możliwościami analizowania danych wektorowych oraz rastrowych. Szczególny nacisk położony jest na określenie prawidłowych schematów działania przy zadaniach analitycznych. Omawiane są także zagadnienia związane z automatyzacją geoprzetwarzania przy użyciu Model Buildera.  Uczestnicy kursu dowiedzą się, w jaki sposób organizować pracę, aby skutecznie realizować wytyczone cele.

Dla kogo jest kurs?

Szkolenie jest przeznaczone dla analityków i specjalistów GIS, oraz innych zaawansowanych użytkowników ArcGIS for Desktop, którzy zajmują się przeprowadzaniem analiz GIS.

Cele

Podczas kursu uczestnicy dowiedzą się jak:

  • przygotować dane rastrowe i wektorowe do analiz;
  • stosować odpowiednie schematy pracy w procesie analitycznym;
  • modelować scenariusze typu „Co się stanie, jeśli”;
  • tworzyć ważone modele przydatności oraz określać zmiany zachodzące w czasie;
  • budować i adaptować modele geoprzetwarzania w celu automatyzacji analiz;
  • udostępniać wyniki procesu geoprzetwarzania.

Oprogramowanie

ArcGIS for Desktop (Advanced)

Wymagania i zalecenia

Kurs przeznaczony jest dla osób, które ukończyły szkolenie ArcGIS 2: Efektywne wykorzystywanie narzędzi GIS lub posiadają wiedzę porównywalną.

Spis treści