ArcGIS Data Interoperability for Desktop

zapisz się na szkolenie

Aktualnie szkolenia prowadzone przez instruktorów Esri Polska odbywają się wyłącznie w formie zdalnej (do odwołania). Pomimo zmiany formuły, szkolenia online w zakresie treści i przekazu są identyczne jak autoryzowane szkolenia Esri prowadzone w trybie stacjonarnym.
Szczegółowy opis procedury prowadzenia szkoleń i wymagań technicznych w trybie zdalnym znajduje się w Regulaminie szkoleń organizowanych przez Esri Polska. Szczegółowa instrukcja korzystania z platformy zdalnej jest wysyłana do uczestników szkoleń po potwierdzeniu organizacji szkolenia.

Poziom

Podstawowy

Czas trwania

1 dzień

Podręcznik

jęz. polski

Koszt szkolenia (netto)

1 100,00 zł

Na kursie omawiana jest funkcjonalność rozszerzenia ArcGIS Data Interoperability for Desktop. Uczestnicy poznają podstawowe procedury pracy z rozszerzeniem. Prezentowane są sposoby odczytu danych zapisanych w różnych formatach, importu i eksportu danych bez ingerencji w ich strukturę, a także zaawansowane przekształcanie danych przestrzennych w aplikacji FME Workbench przy użyciu reguł transformacji. W czasie ćwiczeń uczestnicy poznają praktyczne aspekty związane z odczytywaniem, integracją i przekształcaniem danych zapisanych w różnych formatach.

Dla kogo jest kurs?

Szkolenie dedykowane jest dla użytkowników ArcGIS, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu pracy z różnymi formatami danych przestrzennych.

Cele

Podczas kursu uczestnicy dowiadują się jak:

  • bezpośrednio odczytywać dane zapisane w różnych formatach;
  • tworzyć interoperacyjne połączenia do danych;
  • dokonywać szybkiej konwersji formatów danych przy pomocy narzędzi do szybkiego importu i eksportu zbiorów danych;
  • tworzyć model wykorzystujący narzędzia szybkiej konwersji danych;
  • rozpocząć swoją pracę z aplikacją FME Workbench i tworzyć w niej zaawansowane przekształcenia danych przestrzennych przy użyciu reguł transformacji;
  • tworzyć własne reguły transformacji w aplikacji FME Workbench.

Oprogramowanie

  • ArcGIS for Desktop (Advanced)
  • ArcGIS Data Interoperability for Desktop

Wymagania i zalecenia

Kurs przeznaczony jest dla osób, które ukończyły szkolenie ArcGIS 2: Efektywne wykorzystywanie narzędzi GIS lub posiadają wiedzę porównywalną.

Spis treści