NOWOŚĆ

ArcGIS: Zastosowanie w leśnictwie

zapisz się na szkolenie

Aktualnie szkolenia prowadzone przez instruktorów Esri Polska odbywają się w formie zdalnej (do odwołania). Pomimo zmiany formuły, szkolenia online w zakresie treści i przekazu są identyczne jak autoryzowane szkolenia Esri prowadzone w trybie stacjonarnym.
Szczegółowy opis procedury prowadzenia szkoleń i wymagań technicznych w trybie zdalnym znajduje się w Regulaminie szkoleń organizowanych przez Esri Polska. Szczegółowa instrukcja korzystania z platformy zdalnej jest wysyłana do uczestników szkoleń po potwierdzeniu organizacji szkolenia.

Poziom

Podstawowy

Czas trwania

2 dni

Podręcznik

jęz. polski

Koszt szkolenia (netto)

Poznaj możliwości systemu GIS i ich zastosowanie w leśnictwie

Podstawowym zastosowaniem systemów GIS jest dostarczenie możliwości przeglądania danych przestrzennych, analizowania ich i podejmowania decyzji, na podstawie wyników analiz.

Podczas tego kursu uczestnicy nauczą się, w jaki sposób wykorzystać system GIS do pracy z danymi związanymi z leśnictwem np. takimi jak Leśna Mapa Numeryczna. Dowiedzą się, w jaki sposób dane przestrzenne są gromadzone i zarządzane, a także jak korzystać z wizualizacji, analizy oraz sposobów udostępniania tych danych, pozwalających odpowiedzieć na pytania zawierające odniesienia geograficznie.

Dla kogo jest kurs?

Dla każdego, kto chce nauczyć się obsługi aplikacji ArcGIS Pro, a także aplikacji ArcGIS Collector i ArcGIS Survey 123 z zakresu branży środowiskowej.

Cele

Podczas kursu uczestnicy dowiedzą się jak:

  • Tworzyć projekt, wyświetlać dane, edytować obiekty i tworzyć etykiety w aplikacji ArcGIS Pro,
  • Geoprzetwarzać dane i tworzyć zadania w aplikacji ArcGIS Pro,
  • Udostępniać wyniki analizy w postaci mapy internetowej w witrynie instytucji ArcGIS Online,
  • Tworzyć mapy i prostą aplikację internetową z poziomu ArcGIS Online,
  • Korzystać z mobilnych aplikacji terenowych: ArcGIS Collector i ArcGIS Survey123.

Oprogramowanie

Esri Polska zapewnia w trakcie szkolenia dostęp uczestnikom do następującego oprogramowania:

  • ArcGIS Pro
  • ArcGIS Online
  • ArcGIS Collector
  • ArcGIS Survey123

Wymagania i zalecenia

Pomocna może być znajomość podstawowej funkcjonalności aplikacji ArcGIS Pro i usługi ArcGIS Online, ale nie jest wymagana.

Spis treści