Dystrybucja danych przy użyciu replikacji geobazy

zapisz się na szkolenie

Aktualnie szkolenia prowadzone przez instruktorów Esri Polska odbywają się wyłącznie w formie zdalnej (do odwołania). Pomimo zmiany formuły, szkolenia online w zakresie treści i przekazu są identyczne jak autoryzowane szkolenia Esri prowadzone w trybie stacjonarnym.
Szczegółowy opis procedury prowadzenia szkoleń i wymagań technicznych w trybie zdalnym znajduje się w Regulaminie szkoleń organizowanych przez Esri Polska. Szczegółowa instrukcja korzystania z platformy zdalnej jest wysyłana do uczestników szkoleń po potwierdzeniu organizacji szkolenia.

Poziom

Zaawansowany

Czas trwania

2 dni

Podręcznik

jęz. angielski

Koszt szkolenia (netto)

3 000,00 zł

Replikacja geobazy to jeden ze sposobów rozpowszechniania danych przechowywanych w geobazie wielodostępnej ArcSDE wielu odbiorcom. Podczas kursu uczestnicy dowiadują się, w jaki sposób zaimplementować replikację geobazy do obsługi wersjonowanej edycji oraz dystrybucji danych. Uczestnicy poznają metody zachowania integralności produkcyjnej bazy danych oraz spełnienia oczekiwań użytkowników korzystających z rozwiązań lokalnych, mobilnych oraz w chmurze.

Dla kogo jest kurs?

Szkolenie jest przeznaczone dla administratorów baz danych, menedżerów danych GIS oraz innych użytkowników, którzy mają zamiar wprowadzić replikację geobazy do procedur biznesowych w swojej pracy.

Cele

Podczas kursu uczestnicy dowiedzą się jak:

  • określić liczbę i typ replik wymaganych do obsługi procedur biznesowych GIS;
  • zaplanować optymalną strategię synchronizacji replikowanych danych;
  • zarządzać zmianami schematów między replikami;
  • wykonywać zadania administracyjne do utrzymania wydajności bazy danych;
  • utworzyć replikę i wykonać synchronizację zmian przy użyciu usługi geodanych.

Oprogramowanie

  • ArcGIS for Desktop (Standard)
  • ArcGIS  for Server Workgroup (Standard)
  • Microsoft SQL Server Express

Wymagania i zalecenia

Kurs przeznaczony jest dla osób, które ukończyły szkolenie ArcGIS 2: Efektywne wykorzystywanie narzędzi GIS oraz Wersjonowana edycja w geobazie wielodostępnej.

Spis treści