ArcGIS Pro: Geoprzetwarzanie rastrów w ArcGIS Spatial Analyst

zapisz się na szkolenie

Aktualnie szkolenia prowadzone przez instruktorów Esri Polska odbywają się w formie zdalnej (do odwołania). Pomimo zmiany formuły, szkolenia online w zakresie treści i przekazu są identyczne jak autoryzowane szkolenia Esri prowadzone w trybie stacjonarnym.
Szczegółowy opis procedury prowadzenia szkoleń i wymagań technicznych w trybie zdalnym znajduje się w Regulaminie szkoleń organizowanych przez Esri Polska. Szczegółowa instrukcja korzystania z platformy zdalnej jest wysyłana do uczestników szkoleń po potwierdzeniu organizacji szkolenia.

Poziom

Zaawansowany

Czas trwania

1 dzień

Podręcznik

jęz. polski

Koszt szkolenia (netto)

Poznaj możliwości geoprzetwarzania danych rastrowych

 

Kurs zapoznaje uczestników z narzędziami geoprzetwarzania wykorzystywanymi podczas przetwarzania i analizowania danych rastrowych. Uczestnicy dowiadują się, w jaki sposób uruchamiać wyrażenia algebry mapy oraz tworzyć modele przestrzenne stosując opracowane schematy geoprzetwarzania, jak również poznają podstawy logiki rozmytej (fuzzy logic) – nauki pozwalającej tworzyć modele przynależności (modele podobieństwa).

Dla kogo jest kurs?

Kurs jest przeznaczony dla analityków GIS oraz innych zaawansowanych użytkowników ArcGIS, którzy wykorzystują rastrowe dane przestrzenne do wyznaczania lokalizacji obiektów oraz modelowania powierzchni.

Cele

Podczas kursu uczestnicy poznają następujące zagadnienia:

  • Kontrolowanie własności wynikowych danych przy użyciu środowiska geoprzetwarzania.
  • Budowanie wyrażeń algebry mapy w Kalkulatorze Rastrów z wykorzystaniem z narzędzi, operatorów i funkcji Spatial Analyst.
  • Kontrolowanie wartości komórek wynikowych przy użyciu narzędzi logicznych i warunkowych.
  • Używanie funkcji lokalnych, ogniskowych, strefowych i globalnych do przetwarzania rastrów.
  • Tworzenie modeli zapewniających automatyzację geoprzetwarzania rastrów.
  • Stosowanie analizy nakładania rozmytego.

Oprogramowanie

Esri Polska zapewnia w trakcie szkolenia dostęp uczestnikom do następującego oprogramowania:

  • ArcGIS Pro

Wymagania i zalecenia

Kurs przeznaczony jest dla osób, które ukończyły szkolenie ArcGIS Pro: Efektywne wykorzystywanie narzędzi GIS lub posiadają wiedzę porównywalną.

  • ArcGIS Pro

Spis treści