Ceny szkoleń
 
Ceny poszczególnych kursów znajdą Państwo w Katalogu szkoleń oraz formularzu zgłoszeniowym.

Stawka za szkolenie 1 osoby w ciągu 1 dnia wynosi 1000 zł netto. Wybrane zaawansowane szkolenia dla administratorów i programistów objęte są ceną 1500 zł netto. (Szkolenia są obciążone 23-procentową stawką VAT; zwolnieniu z podatku VAT podlegają szkolenia w całości finansowane ze środków budżetowych).

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym cennikiem kursów [PDF].

Większość naszych szkoleń trwa 1-3 dni. Koszt kursu dla jednej osoby to kwota wynikająca z pomnożenia powyższych stawek przez liczbę dni trwania kursu.

W cenę szkoleń realizowanych w siedzibie Esri Polska wliczone są koszty przerw kawowych i obiadu w trakcie trwania szkolenia. Koszty szkolenia nie obejmują kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia uczestników.

W przypadku gdy szkolenia organizowane są w siedzibie klienta, klient pokrywa wszelkie koszty związane z ich organizacją oraz dodatkowo koszt dojazdu i zakwaterowania instruktora.
Klienci edukacyjni (studenci i pracownicy naukowi uczelni) mogą skorzystać z 50 proc. zniżki.  
 

Nowe publikacje Esri Press

Autoryzacje

Kontakt

Dział Szkoleń
T: +48 22 749 87 06
T: +48 22 749 87 68
T: +48 22 749 87 00 
E: