Program certyfikacji technicznej Esri
 
Program certyfikacji technicznej Esri (Esri Technical Certification Program) został utworzony w celu rzetelnej i miarodajnej oceny umiejętności osób, które biegle posługują się produktami i technologią Esri. Program jest otwarty dla wszystkich użytkowników Esri w 165 krajach na całym świecie.
Potwierdzeniem wiedzy użytkowników są certyfikaty techniczne, które przyznawane są na dwóch poziomach: Associate lub Professional. Od osób zdających egzamin na poziomie Professional wymagany jest szerszy zakres umiejętności posługiwania się oprogramowaniem ArcGIS niż w przypadku poziomu Associate.

Certyfikaty potwierdzają znajomość oprogramowania w trzech kategoriach: Desktop, Developer oraz Enterprise. Egzaminy certyfikujące trwają około dwóch godzin, zawierają 90-95 pytań wielokrotnego wyboru i są przeprowadzane w języku angielskim.
Główną korzyścią programu jest ustanowienie wspólnego punktu odniesienia (wymaganych kompetencji) dla wszystkich użytkowników oprogramowania Esri. Osoby posiadające certyfikaty techniczne mogą potwierdzić swoje wysokie umiejętności i stać się bardziej konkurencyjne na rynku pracy. Certyfikaty stanowią powszechnie uznawane świadectwo rozwoju zawodowego każdego pracownika. Pracodawcy mogą skuteczniej skonfrontować umiejętności kandydata z wewnętrznymi standardami własnej instytucji. Mogą również tworzyć plany rozwoju zawodowego swoich pracowników i całych działów.
Aby przystąpić do zdawania egzaminów w ramach programu certyfikacji technicznej Esri należy wejść na stronę http://training.esri.com/certification i zapoznać się z niezbędnymi wymaganiami programu. Egzaminy można zdawać w ponad 5 tys. miejsc na całym świecie (w tym kilkunastu w Polsce ) po wcześniejszej rejestracji na stronie firmy Pearson VUE (partnera Esri obsługującego system elektronicznych testów).

Nowe publikacje Esri Press

Autoryzacje

Kontakt

Dział Szkoleń
T: +48 22 749 87 06
T: +48 22 749 87 68
T: +48 22 749 87 00 
E: