Terminarz
 
Grafik planowanych kursów pozwala na wybór dogodnego dla siebie terminu szkolenia. Zgłoszenie odbywa się przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line.
 
Esri Polska jest jedynym w Polsce Autoryzowanym Ośrodkiem Szkoleniowym Esri (Esri Authorized Learning Center) upoważnionym do prowadzenia szkoleń i wydawania oryginalnych certyfikatów ukończenia kursów.

Zgłoszenie na szkolenie odbywa się poprzez wypełnienie on-line formularza zgłoszeniowego.

Wypełnij formularz

Poniżej mogą Państwo wybrać kurs w dogodnym dla siebie terminie.                                                                                                   

Rejestracja krok po kroku rozwiń
1. Zgłaszający wypełnia internetowy formularz zgłoszenia podając wszystkie wymagane informacje odnośnie uczestników kursu, instytucji oraz osoby zgłaszającej.

W przypadku, gdy płatnikiem jest instytucja zaliczana do grupy ‘klientów edukacyjnych’ wówczas przysługuje jej zniżka w wysokości 50 proc. wartości kursu.

W przypadku, gdy płatnikiem jest osoba indywidualna posiadająca uprawnienia do zniżki edukacyjnej (student, pracownik naukowy uczelni), to warunkiem przyznania zniżki jest przesłanie aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo do zniżki np. kserokopia legitymacji studenckiej/doktoranckiej lub odpowiednie zaświadczenie z dziekanatu.

W przypadku, gdy instytucja korzysta z oferty promocyjnej na szkolenia wówczas nie może wybrać dodatkowo opcji ‘klient edukacyjny’. Zniżki oraz promocje nie łączą się. 
W przypadku, gdy szkolenie jest pokrywane w całości ze środków publicznych, wówczas kwota do zapłaty jest zwolniona z podatku VAT. W formularzu zgłoszeniowym należy zaznaczyć odpowiednią kontrolkę. W każdym innym przypadku jest doliczany 23-procentowy VAT.
2. Po wysłaniu zgłoszenia, na podany adres e-mail osoby zgłaszającej, zostanie wysłana kopia zgłoszenia zarejestrowanego w systemie.
3. Po rejestracji zgłoszenia w systemie, administrator działu szkoleń dokona weryfikacji danych wprowadzonych w formularzu oraz ewentualnego prawa do przyznania zniżki. Następnie     zweryfikowane zgłoszenie udziału w szkoleniach jest wysyłane na adres e-mail osoby zgłaszającej. Zgłoszenie należy pobrać w formacie .pdf oraz wydrukować. Zgłoszenie musi zostać       podstemplowane i podpisane przez osobę upoważnianą w danej instytucji. Dokument należy zeskanować, a następnie przesłać na adres .
4. W terminie podanym w regulaminie działu szkoleń (zwykle nie później niż na tydzień przed rozpoczęciem kursu), uczestnicy otrzymują na adres e-mail informację potwierdzającą uruchomienie kursu lub anulowanie kursu i możliwości uczestnictwa w nim w późniejszym terminie.
5. Po zakończeniu szkolenia i podpisaniu przez uczestnika(ów) protokołu jego odbycia, do instytucji zgłaszającej jest wysyłana faktura do instytucji zgłaszającej zgodnie z danymi umieszczonymi w zgłoszeniu zweryfikowanym przez administratora działu szkoleń.
6. W przypadku promocyjnej oferty dla studentów i doktorantów opłatę należy uiścić przed szkoleniem.
7. We wszystkich przypadkach opłaty należy dokonać na konto bankowe:

ING Bank Śląski O/Warszawa
86 1050 1025 1000 0023 2712 5056

W tytule prosimy podać numer faktury lub nazwę szkolenia oraz nazwisko uczestnika kursu.

(Esri Polska Sp. z o.o. jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00169/2010)

Nowe publikacje Esri Press

Autoryzacje

Kontakt

Dział Szkoleń
T: +48 22 749 87 06
T: +48 22 749 87 68
T: +48 22 749 87 00 
E: