Web AppBuilder for ArcGIS: Konfigurowanie aplikacji internetowych

zapisz się na szkolenie

Aktualnie szkolenia prowadzone przez instruktorów Esri Polska odbywają się w formie zdalnej (do odwołania). Pomimo zmiany formuły, szkolenia online w zakresie treści i przekazu są identyczne jak autoryzowane szkolenia Esri prowadzone w trybie stacjonarnym.
Szczegółowy opis procedury prowadzenia szkoleń i wymagań technicznych w trybie zdalnym znajduje się w Regulaminie szkoleń organizowanych przez Esri Polska. Szczegółowa instrukcja korzystania z platformy zdalnej jest wysyłana do uczestników szkoleń po potwierdzeniu organizacji szkolenia.

Poziom

Podstawowy

Czas trwania

1 dzień

Podręcznik

jęz. polski

Koszt szkolenia (netto)

Twórz aplikacje internetowe bez umiejętności programowania

Dowiedz się jak tworzyć intuicyjne, ukierunkowane aplikacje internetowe dostępne z poziomu przeglądarki internetowej i urządzeń mobilnych – bez pisania kodu programistycznego. Ten kurs pokazuje, jak wykorzystać istniejące mapy internetowe, motywy i widżety do budowania aplikacji, które wykorzystują markę Twojej instytucji i zapewniają funkcje wymagane przez użytkowników.

Dla kogo jest kurs?

Dla wszystkich osób, które chcą poznawać możliwości systemów GIS w Internecie.

Cele

Po zakończeniu tego kursu, uczestnicy powinni umieć wykonać następujące zadania:

  • Planowanie wyglądu aplikacji internetowej z uwzględnieniem uwagi odbiorców i wymaganej funkcjonalności.
  • Konfigurowanie motywów i widżetów spełniających wymagania aplikacji internetowej.
  • Sprawdzenie wyglądu i funkcjonalności aplikacji internetowej na urządzeniach wirtualnych.
  • Publikowanie aplikacji internetowej.

Oprogramowanie

Esri Polska zapewnia w trakcie szkolenia dostęp uczestnikom do następującego oprogramowania:

  • ArcGIS Online
  • Web AppBuilder for ArcGIS

Wymagania i zalecenia

Wymagane jest tylko minimalne doświadczenie w obsłudze przeglądarki internetowej i użytkowaniu oprogramowania Windows do podstawowego zarządzania plikami i ich przeglądania.

  • ArcGIS Online

Spis treści