Usługi
 
Mapy i geousługi rozwiń
W ArcGIS Online możliwy jest dostęp do map i geousług obejmujących:
 • usługi mapowe;
 • usługi rastrowe;
 • Bing Maps;
 • geousługi.

Mapy ArcGIS Online i geousługi można wykorzystać do:
 • opracowywania map internetowych w ArcGIS Online;
 • budowania własnych aplikacji internetowych i mobilnych z zastosowaniem ArcGIS Web Mapping APIs i ArcGIS Runtime SDKs;
 • dodawania do map, tworzonych w ArcGIS for Desktop.
Usługi mapowe rozwiń
Usługi mapowe ArcGIS Online umozliwiają dostęp do map bazowych, demograficzneych, referencyjnych i specjalistycznych. Usługi te można wykorzystać do opracowania map w ArcGIS Online, a następnie udostępniania ich lub osadzania na blogu, bądź na stronie internetowej lub w aplikacji ArcGIS for Smartphone and Tablets. Możliwy jest także dostęp do nich bezpośrednio z poziomu ArcGIS for Desktop i ArcGIS for Server. W oparciu o te usługi deweloperzy mogą tworzyć aplikacje internetowe, wykorzystując ArcGIS Web Mapping APIs lub uzyskując bezpośredni dostęp REST lub SOAP do tych usług, jeżeli do tworzenia aplikacji korzystają z innych narzędzi, czy API.

Mapy Bazowe ArcGIS Online pochodzą z zasobów zgromadzonych w ramach programu Community Maps na całym świecie.
Usługi rastrowe rozwiń
Usługi rastrowe ArcGIS Online zapewniają szybki i łatwy dostęp do zobrazowań Landsat i NaturalVue.
 
Zobrazowania Landsat
Te usługi rastrowe są oparte na zestawach danych Global Land Survey (GLS), opracowanych przez USGS (US Geological Survey) oraz NASA (National Aeronautics and Space Administration). Obsługują globalne pokrycie terenu oraz jego zmiany, dynamikę ekosystemu, typu uszkodzenie roślin i ich kondycję.
 
Zobrazowania satelitarne NaturalVue
Te zobrazowania globalne zostały utworzone przez MDA Information Systems i dostarczane zarówno w postaci mapy jak i usługi rastrowej. Użyj tej usługi, wykorzystując ArcGIS for Desktop, ArcGIS for Server i ArcGIS Web Mapping APIs.
 
Geousługi rozwiń
Geousługi ArcGIS Online dostępne są w ramach rocznej subskrypcji. Można je dodawać do map tworzonych w ArcGIS Online lub ArcGIS for Desktop. Programiści mogą włączać je do własnych aplikacji internetowych i mobilnych, wykorzystując ArcGIS Web Mapping APIs lub ArcGIS Mobile Runtime SDKs, bądź poprzez bezpośredni dostęp do REST i SOAP w przypadku aplikacji tworzonych za pomocą innych narzędzi lub API.

Geokodowanie
Usługi geolokalizacji i geokodowania korzystają z najnowszych dostępnych komercyjnych danych ulic i umożliwiają geokodowanie dla ponad 100 krajów i wyszukiwanie określonych miejsc na świecie.

Usługa ta może być użyta do:
 • jedno- lub wielowierszowej geolokalizacji; 
 • geolokalizacji obiektów i miejsc; 
 • odczytywania adresu ze współrzędnych; 
 • geokodowania adresów. 

Usługi geolokalizacji są dostępne bez ponoszenia opłat. Można lokalizować adresy lub wyszukiwać okreslone miejsca. Wynik wyszukiwania jest wyświetlany na mapie, ale nie jest przechowywany do późniejszego wykorzystania.

Usługi geokodowania wymagają wykupienia subskrypcji ArcGIS Online. Usługi te umożliwiają konwertowanie adresów na współrzędne x,y i dołączenie wyniku do rekordu istniejącego wiersza w bazie danych. Można także odwrócić geokodowanie, ze współrzędnych x,y uzyskując adresy, czy też przeprowadzić geokodowanie wsadowe dla dużej liczby adresów. Wyniki geokodowania są przechowywane do ich późniejszego wykorzystania.Usługa geokodowania jest globalnym lokalizatorem, który obsługuje wiele poziomów geokodowania.

Analizy sieciowe
Usługi analiz sieciowych wykorzystują najnowsze dostępne komercyjne dane siatki ulic firmy NAVTEQ i umożliwiają wyznaczanie tras z punktu do punktu dla jednego i wielu pojazdów, wyznaczanie najbliższej lokalizacji i analizowanie zasięgów dla ponad 100 państw.Dodawanie funkcjonalności wyznaczania trasy z punktu do punktu i optymalizacja wyznaczania tras w projektach ArcGIS. Aby skorzystać z usług analizy sieciowej, wymagane jest wykupienie subskrypcji ArcGIS Online.

Usługa geometrii
Usługa zadań geometrycznych jest usługą bezpłatną, z której deweloperzy mogą korzystać w połączeniu z ArcGIS APIs. Umożliwia ona dostęp do zaawansowanych i najczęściej używanych operacji geometrycznych, takich jak: buforowanie, odwzorowanie i generalizowanie geometrii, obliczanie powierzchni obszarów i długości oraz określanie relacji przestrzennych i punktów etykietowania.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami, obejmującymi połączenia API REST i the ArcGIS SOAP API .Usługa geometrii umożliwia rozwiązywanie wielu zadań geometrycznych.

Wróć do ArcGIS Online