Projekty i wdrożenia
 
Wdrożenie systemu informatycznego, jakim jest GIS, wiąże się z działaniami, których właściwa organizacja i zarządzanie warunkuje poprawne funkcjonowanie, eksploatację i rozwój uruchamianego rozwiązania.
 
Systemy informacji geograficznej (GIS, ang. Geographic Information System) – to system składający się ze sprzętu, oprogramowania i procedur, zaprojektowany dla wspomagania zbierania, zarządzania, edycji, analizowania, modelowania i wizualizacji danych odniesionych przestrzennie, w celu rozwiązywania skomplikowanych problemów planistycznych i organizacyjnych (Cowen D.J. The National Center for Geographic Information and Analysis).

Wdrożenie systemu informatycznego, jakim bez wątpienia jest GIS, wiąże się z działaniami, których właściwa organizacja i zarządzanie warunkuje poprawne funkcjonowanie, eksploatację i rozwój uruchamianego rozwiązania. Nowoczesne, zintegrowane systemy informatyczne wymagają wprowadzenia odpowiednich procedur na etapie analizy potrzeb, projektowania funkcjonalności i wdrażania zaprojektowanego systemu. Doświadczeni pracownicy Działu Realizacji Projektów, bazując na skalowalnych rozwiązaniach technologii Esri i stosując uznaną metodykę zarządzania projektami PRINCE2®, są gotowi do udzielenia wsparcia na każdym etapie projektowania i wdrażania GIS niezależnie od jego wielkości, zakresu i funkcjonalności.

Kontakt

Dział Projektów i Wdrożeń
T: +48 22 749 87 36
M: 600 819 159 
E: 

Kontakt