Wprowadzenie do tworzenia aplikacji internetowych przy użyciu ArcGIS API for JavaScript

zapisz się na szkolenie

Aktualnie szkolenia prowadzone przez instruktorów Esri Polska odbywają się wyłącznie w formie zdalnej (do odwołania). Pomimo zmiany formuły, szkolenia online w zakresie treści i przekazu są identyczne jak autoryzowane szkolenia Esri prowadzone w trybie stacjonarnym.
Szczegółowy opis procedury prowadzenia szkoleń i wymagań technicznych w trybie zdalnym znajduje się w Regulaminie szkoleń organizowanych przez Esri Polska. Szczegółowa instrukcja korzystania z platformy zdalnej jest wysyłana do uczestników szkoleń po potwierdzeniu organizacji szkolenia.

Poziom

Zaawansowany

Czas trwania

3 dni

Podręcznik

jęz. angielski

Koszt szkolenia (netto)

3 900,00 zł

Programuj z pewnością siebie i swoich możliwości.

Dowiedz się, jak tworzyć aplikacje internetowe, które prezentują zasoby i możliwości oprogramowania ArcGIS. Wersja 4 ArcGIS API for JavaScript zapewnia ulepszone narzędzia dla tworzenia aplikacji oraz nowe możliwości łatwego włączania zasobów 2D i 3D. Kurs ten wprowadza klasy API, komponenty i dostępne funkcje, które pomogą uczestnikom tworzyć wysokowydajne aplikacje internetowe.

Uwaga: Kurs zakłada znajomość środowisk HTML, CSS i JavaScript.

Dla kogo jest kurs?

Szkolenie dedykowane jest programistom JavaScript, wiodącej kadrze technicznej i analitykom GIS, którzy chcą tworzyć aplikacje zawierające usługi i funkcje ArcGIS.

Cele

Podstawowe cele, jakie osiągną uczestnicy:

  • Tworzenie aplikacji, które zawierają mapy i sceny internetowe oraz warstwy własnej firmy czy instytucji.
  • Wyświetlanie i renderowanie map w środowisku 2D i 3D.
  • Zapewnienie użytkownikom końcowym możliwości zadawania zapytań do warstw mapy i wykonywania analiz przestrzennych.
  • Opracowanie i testowanie funkcjonalności aplikacji.

Oprogramowanie

Esri Polska zapewni oprogramowanie ArcGIS API for JavaScript 4.0 do wykorzystania podczas zajęć.

Wymagania i zalecenia

Wymagane są podstawowe umiejętności tworzenia stron internetowych (HTML, CSS i JavaScript).

Wymagane jest ukończenie kursu ArcGIS 2: Efektywne wykorzystywanie narzędzi GIS lub posiadanie wiedzy porównywalnej.

Zalecane jest też ukończenie kursu internetowego Introduction to the ArcGIS for Server REST API  lub posiadanie wiedzy porównywalnej.

Spis treści